Nový spolek pro inovativní zemědělce

Koncem loňského roku vznikla myšlenka vytvořit spolek zemědělců, kteří se věnují inovacím a moderním technologiím v zemědělství, aby mohli sdílet své nápady a zkušenosti, zároveň byli hybnou silou pro propojení praxe se zemědělskou politikou a legislativou. Reálnou podobu dostala tato myšlenka v březnu letošního roku, kdy byl oficiálně zaregistrovaný Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s. Zaměřen je na rostlinnou, ale i o živočišnou produkci a bioplynové stanice.

Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s., (SIUZ) je sdružení farmářů, konvenčních i ekologických zemědělců, kteří hospodaří s úctou k půdě a krajině a progresivně rozvíjejí precizní technologie. Na svých polích zakládají pokusy a ve vlastních podmínkách ověřují nové postupy. „Zájem zemědělských odborníků a výzkumu spolupracovat a rozvíjet zajímavé nápady, které pochází přímo z praxe od farmářů, dává tomuto sdružení sedláků možnost, jak zasahovat do tvorby a prosazování funkčních postupů pro udržitelné, ekologicky šetrné a konkurenceschopné zemědělství. Hlavní zůstává vytvořit podmínky, aby mohlo být české zemědělství úspěšné i v budoucnu,“ vysvětluje Martina Poláková, manažerka spolku.

Členové spolku se zapojují do pracovních skupin, které mají svého vedoucího, téma a plán práce. Každý člen spolku se tak zavazuje založit ověřovací pokusy na své farmě v minimálním rozsahu pěti hektarů. Díky spolupráci se zemědělskými odborníky a výzkumem lze najít trvalá řešení praktických problémů a modifikovat pěstební technologie tak, aby byly funkční a ekonomické a zároveň umožnily šetrně využívat základní zdroje, tedy půdu, vodu a životní prostředí. Výsledky nových plodinových technologií vycházející z iniciativy farem jsou popsány již v řadě odborných publikací.*

Více informací přináší týdeník Zemědělec a časopis Úroda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *