Nový škůdce kukuřice na Slovensku

S oteplováním se k nám šíří také noví škůdci. Na Slovensku byl v posledních dvou letech hojně sledován brouk Dlouháč, který je velký asi 2 cm, příbuzný listopasů.

Dlouháč (Tanymecus) přežívá v půdě, je teplomilný a šíří se k nám z Maďarska a Rumunska. Na Slovensku v oblasti Záhoří a Bratislavy působí lokálně obrovské škody na slunečnicích a na kukuřici. Vylézá z půdy a škodí požerem na listech. Na některých lokalitách byly zaznamenány až 60 % požerky vzcházejících rostlin a nutnost přesevů. Proti tomuto škůdci není registrovaný žádný přípravek, částečně pomáhá aplikace granulovaného přípravku Force 1,5 G,“ řekl Ing. Vojtěch Kocurek ze společnosti Syngenta. (Účinnost je na základě zkušeností z Maďarska přibližně 60% při plné dávce Force 1.5 G). Klasická systémová mořidla jsou vzhledem k velikosti brouka prakticky neúčinná. Vyskytuje se v letech, kdy dva až tři roky po sobě následuje suché počasí, dodal Ing. Kocurek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *