Novinky v portfoliu slunečnic

Hlavní význam slunečnice spočívá v poskytování vysoce kvalitního a dieteticky hodnotného oleje, ať už stolního, nebo technického. Pro potřeby potravinářského průmyslu se vybírají oleje nejvyšší jakosti. Syngenta je celosvětový lídr v nabídce a prodeji osiva vysoce kvalitní slunečnice s ekonomickým přínosem. Jaké novinky přinášíme pro rok 2020?

Pěstitelé slunečnice se mohou těšit na naše osvědčené hybridy pro konvenční technologii pěstování, ale i pro pěstování technologií Clearfield® a Clearfield® Plus.

Ve všech variantách najdete linoleikové slunečnice i higholeiky, tedy slunečnice s vyšším obsahem kyseliny olejové.

SY Chronos – Classic linoleic

Chronos znamená ve francouzštině čas. Čas hraje během vegetačního období významnou úlohu. V případě naší nové slunečnice chronos znamená ranost. SY Chronos řadíme do raného segmentu slunečnic s normálním typem oleje. Raností a vysokou úrodností navazuje a doplňuje velice oblíbený hybrid NK Brio.

Výhodou je velmi rychlé dozrávání, díky pevnému stonku je odrůda mimořádně odolná vůči poléhání a lámání. Velmi dobře snáší sucho a vysoké teploty. Protože nemá žádné speciální požadavky na pěstování a dobře reaguje na různé půdně-klimatické podmínky, může se pěstovat ve všech regionech určených pro produkci slunečnice.

SY Duomo – Classic higholeic

V posledních letech roste zájem pěstitelů o higholejkové slunečnice. S hybridem SY Duomo vstupuje Syngenta do segmentu higholejkových slunečnic určených pro klasickou technologii pěstování.

Vzhledem k higholejkovému boomu bylo jisté množství tohoto hybridu připraveno již pro sezonu 2019, jeho plánované uvedení ale spadá až do ročníku 2020.

SY Duomo je raný hybrid, který vyniká vysokým obsahem oleje (49,2 %) a kyseliny olejové (89 %). Mohutný kořenový systém umožňuje rostlině čerpat vodu a živiny z větší hloubky. Specialitou hybridu SY Duomo je jeho excelentní zdravotní stav a výborná odolnost vůči chorobám, což u higholejkových slunečnic nebývá standardem. Velmi dobrá odolnost je potvrzena proti Sclerotinia, Macrophomina, Diaporthe helianthii.

SY Strato – Clearfield® Plus higholeic

Velmi dobrá odezva pěstitelů na zavedení první Clearfield® Plus rezistentní slunečnice s vysokým obsahem kyseliny olejové, odrůdy SY Gracia, v roce 2018 nás motivovala zaměřit se právě na tuto skupinu hybridů.

Dobré věci je třeba rozvíjet, a proto do segmentu higholejkových slunečnic určených pro technologii Clearfield® Plus přibyde novinka SY Strato.

Řadí se mezi rané až středně rané hybridy. Jeho velkou předností je velmi dobrá odolnost k účinné látce imazamox, která redukuje předčasné zežloutnutí rostlin. Velký a celoplošně dopylený úbor podpořený výbornou odolností proti chorobám je zárukou vysokého potenciálu a stability úrody. Velké, vyplněné nažky s olejnatostí 48,5 % a obsahem kyseliny olejové 88 % zabezpečují vysokou výtěžnost oleje.

Slunečnice a její ohrožené místo na slunci

Současná situace příliš nenahrává rozmachu pěstebních ploch pro slunečnice. Podle současných prognóz se v roce 2020 slunečnice zařadí mezi minoritní plodiny. Doufáme, že se v budoucnu podaří společnými silami vrátit této krásné plodině její místo na slunci, třeba i díky našim novým, velmi raným odrůdám.*

Ing. Ladislav Režo, Ph.D.

technický plodinový specialista CZ/SK

Syngenta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *