Novinky do kukuřice i obilnin

Capreno (tembotrione 345 g/l, thiencarbazone 68 g/l) jako nový postemergentní herbicid v kukuřici a Husar Star (iodosulfuron 30,8 g/kg, thiencarbazone 24,1 g/kg), nastupující herbicid do ozimé pšenice, ozimého žita a ozimého tritikale, představila Ing. Hana Slavíková, regionální zástupkyně firmy Bayer v rámci zemědělské výstavy Naše pole.

Účinné látky herbicidu Capreno jsou pěstitelům známé z produktů Laudis (tembotrione) a Adengo (isoxaflutole, thiencarbazone). Přípravek je podle Ing. Slavíkové určen pro ošetření kukuřice v období mezi čtvrtým a šestým listem kukuřice. A na jaké plevele spolehlivě účinkuje? Na všechny důležité, které se v kukuřici vyskytují – jednoleté trávovité, jednoleté dvouděložné i některé vytrvalé a odolné plevele včetně pohanky svlačcovité, rozrazilů, rdesen a violek. Používá se v dávce 0,25 až 0,29 l/ha společně se dvěma litry Mero, účinné látky působí systémově a jsou přijímány převážně přes listy plevelů, thiencarbazone také prostřednictvím kořenů z půdy. Oproti známému postemergentnímu herbicidu MaisTer power (foramsulfuron 30,0 g/l, iodosulfuron 1 g/l, thiencarbazone 10 g/l) je rychlejší, reziduální účinnost je tři až čtyři týdny. Důležitý je také odlišný mechanismus účinku účinných látek, který naplňuje předpoklady Caprena jako efektivního antirezistentního nástroje. Pěstitelé také ocení, že tento nový herbicid není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Jako náhrada za Husar WG (iodosulfuron) nastupuje Husar Star, který vedle iodosulfuronu obsahuje také thiencarbazone posilující účinnost na celou řadu plevelných druhů. Přípravek je podle Ing. Slavíkové určen do ozimé pšenice, ozimého tritikale a ozimého žita proti širokému spektru jednoletých plevelných trav a dvouděložných plevelů včetně pcháče. Trávy jsou nejcitlivější od fáze dvou až tří listů do konce odnožování, dvouděložné plevele od vzcházení do šesti listů. Velkou předností je podle informačního letáku firmy Bayer spolehlivá účinnost na plevele spodního patra, a to zejména rozrazily. Husar Star působí zejména přes listy, ale částečně také přes kořeny, spolehlivý je i za sušších podmínek. Registrovaná aplikace je jedenkrát na jaře v BBCH 21–32. Podobně jako Capreno nemá omezení v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod, ani na svažitých pozemcích.

Ing. Slavíková připomněla také nejmodernější fungicidy do obilnin z nabídky firmy Bayer, a to Variano Xpro (bixafen 40 g/l, fluoxastrobin 50 g/l, prothioconazole 100 g/l) a Boogie Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 100 g/l, spiroxamine 250 g/l). „Xpro označuje technologii, která využívá více účinných látek, v obou případech tři. Každá má jiný mechanismus účinku, čímž je zaručena širokospektrálnost a dlouhodobost,“ vysvětlila Ing. Slavíková s tím, že přípravky mají nejen fungicidní, ale také fyziologický efekt. Pomáhají tak rostlinám překonávat nepříznivá období (sucho x vlhko). Určeny jsou především na ošetření listového aparátu, a to i proti rezistentním kmenům chorob.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *