Nově registrované odrůdy máku

Součástí registračního řízení je zkoušení užitné hodnoty odrůd. Každoročně jsou tak k dispozici také informace o vlastnostech registrovaných odrůd máku setého. Výsledky zkoušení jsou pravidelně publikovány. Pěstitelé a zpracovatelé je tak každým rokem mají k dispozici a umožňují jim se tak lépe orientovat v odrůdové skladbě.

Česká republika je velmi významným pěstitelem máku setého. Podle údajů organizace FAO byla v sedmi letech z desetiletí 2003 až 2013 největším světovým producentem makového semene. Ve zbývajících letech byla na druhé pozici za Tureckem. Mák je naší tradiční olejninou. Rozhodující je především produkce semene pro lidskou výživu. V malém rozsahu je vyráběn také makový olej, který je vhodný vzhledem ke své příjemné chuti především ve studené kuchyni, ale uplatnění nachází jako vysychavý olej také ve výrobě malířských olejových barev. Makové semeno kromě tukové složky (45–50 %) obsahuje asi 18 % velmi kvalitních bílkovin a 20 % dietní vlákniny. Z potravin rostlinného původu obsahuje pravděpodobně nejvíce vápníku. Uvádí se, že ve 100 gramech sušiny semene je to kolem 1400 mg.

Na části pěstitelských je produkována makovina pro farmaceutické účely. Plocha, na které je makovina takto sklízena činí aktuálně přibližně 7000 hektarů. Tradičním zpracovatelem je závod firmy Saneca Pharmaceuticals, a. s., v Hlohovci. Pro produkci makoviny jsou nejvhodnější odrůdy s vyšším obsahem morfinu. Z registrovaných to jsou odrůdy Orbis, Opal a nově registrovaný Opex. Obsah morfinu u ostatních odrůd nezaručuje, že produkovaná makovina bude mít pro tento účel dostatečnou kvalitu.

 

Ing. Petr Zehnálek

ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou

 

Více v časopisu Farmář č. 3/2015

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *