Nově registrované odrůdy brukvovitých meziplodin

V současnosti vzhledem ke snaze zlepšit hospodaření s půdou stoupá význam pěstování meziplodin z letního výsevu. Proto mohou být přínosem v této snaze nově registrované odrůdy brukvovitých meziplodin, a to hořčice bílé, ředkve olejné a řepice ozimé, které se jsou významným obohacením sortimentu.

Tématem se zabývá v Úrodě č. 7/2020 Ing. Petr Zehnálek z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Dodává, že ve většině případů jde o plodiny, které u nás neměly registrované odrůdy. Při využívání těchto meziplodin je třeba vždy zohlednit zatížení osevního postupu dalšími brukvovitými plodinami (řepkou) a nezapomínat na fakt, že pokud se na pozemcích vyskytuje nádorovitost brukvovitých, i na těchto plodinách může dokončit svůj vývojový cyklus a dále se tak šířit. Mezi novinky patří hořčice bílá Katja, ředkev setá – olejná odrůdy Geisha a Samurai a řepice olejná – ozimá, odrůdy Skyfall a Spectre.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *