Nově registrované hybridy kukuřice

Na základě výsledků registračních zkoušek bylo v roce v roce 2017 v ČR nově registrováno celkem 36 hybridů kukuřice. Z toho je 23 hybridů na siláž, deset na zrno a tři pro kombinované využití

Píše o tom Ing. Marek Povolný z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Úrodě č. 12/2017 a uvádí také popis jednotlivých odrůd. Dodává, že aktuálně je v ČR zaregistrováno celkem 407 hybridů kukuřice od 16 udržovatelů, z nichž 27 je geneticky modifikovaných (GM), odolných proti zavíječi kukuřičnému (modifikace MON 810).

U kukuřice na siláž se vedle výnosových ukazatelů hodnotí i kvalitativní parametry při využití NIRS, a to obsah škrobu, ukazatele stravitelnosti organické hmoty (ELOS, IVDOM, a DCS) a doplňkově se výpočtem stanovuje obsah energie (NEL) a stravitelnost vlákniny (DINAG).
Hodnocení specifických vlastností hybridů významných pro výrobu bioplynu se v ČR a ani dalších zemích EU v rámci odrůdových registračních zkoušek dosud neprovádí. Důvodem je prozatímní neexistence objektivní metody umožňující změřit a porovnat produkci metanu mezi rozsáhlejšími soubory hybridů. Potenciální vhodnost lze z výsledků ÚKZÚZ pouze nepřímo odhadovat z výnosových a dalších parametrů, uvádí Ing. Povolný.
Další informace k odrůdám přináší nové vydání publikace Přehled odrůd kukuřice 2017, které je k dispozici i v elektronické podobě na stránkách www.ukzuz.cz.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *