Nové přírůstky v ochraně brambor

Rok 2008 byl Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem brambor. Tuto plodinu napadá mnoho chorob a škůdců, a proto je velmi důležitá její ochrana. Stávající sortiment přípravků na ochranu brambor obohatila společnost Syngenta v letošním roce fungicidem Revus a insekticidem Chess 50 WG. Na prvním bramborářském semináři, který tato firma konala v Perknově u Havlíčkova Brodu ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod, zazněla nejen charakteristika těchto nováčků, ale také první zkušenosti s herbicidem Boxer.

První novinkou na trhu je přípravek Revus, který obsahuje zcela novou účinnou látku mandipropamid ze skupiny CAA fungicidů. Působí proti plísni bramboru (Phytophthora infestans) a dalším listovým patogenům ze skupiny Oomycetes. „Ve sledu Ridomil Gold MZ Pepite – Revus – Altima 500 SC doplňuje komplexní řešení společnosti Syngenta proti plísni bramboru v bramborách,“ sdělila Ing. Eva Benešová ze společnosti Syngenta.
Tento přípravek přináší zcela novou technologii Lok-Flo. Jak vysvětlila Ing. Benešová, fungicid se okamžitě a pevně naváže do voskových vrstev rostliny a postupně se šíří listem. „Přípravky s touto technologií jsou mimořádně aktivní a poskytují i v malých dávkách účinné látky velmi dobrou ochranu proti chorobám,“ dodala.
Ing. Benešová dále pěstitele seznámila s výhodami přípravku. „Revus má vynikající preventivní aktivitu (inhibuje klíčení zoospor a sporangií), částečně vykazuje kurativní (potlačuje růst mycelia a tvorbu haustorií) a eradikativní (antisporulační) účinnost. V rostlině se šíří translaminárně. Je spolehlivý i pod silným infekčním tlakem a již po jedné hodině po aplikaci se vytváří odolnost proti smyvu deštěm.“
Revus je registrován v dávce 0,5 – 0,6 l/ha, interval mezi ošetřením se pohybuje mezi sedmi až deseti dny. „Pro dodržení antirezistentní strategie by se přípravky ze skupiny CAA fungicidů měly střídat s přípravky s jiným mechanismem účinku. Celkový počet jejich aplikací by v ošetření proti plísni bramboru neměl překročit 50 % za jednu sezónu. Při dodržení této strategie je maximální počet šest postřiků,“ vysvětlila Ing. Benešová.
Podle Ing. Ervína Hausvatera, CSc., z VÚB stále patří mezi aktuální problémy fungicidní ochrany v ČR zejména široký sortiment odrůd brambor a relativně úzký sortiment přípravků v porovnání s ostatními evropskými státy.

Postřikový sled

Nejčastější chyby a nedostatky fungicidní ochrany vidí Ing. Hausvater mimo jiné v nevhodném postřikovém sledu. V roce 2007 se v pokusech VÚB tradičně porovnávaly různé fungicidní postupy v ochraně brambor proti plísni bramboru. Jako nejlepší z postřikových sledů sestavených z přípravků společnosti Syngenta se ukázal postup s nově registrovaným fungicidem Revus.
„Klíčovým přípravkem na začátku vegetace je Ridomil Gold MZ Pepite, vhodný pro počáteční růst. Používá se preventivně a díky plně systemickým účinkům zajišťuje ochranu nových přírůstků. Následuje nový přípravek Revus s dobrým účinkem na plíseň v nati. Sérii zakončuje fungicid Altima, který se vyznačuje antisporulačním efektem a zajišťuje dlouhodobou ochranu hlíz,“ vysvětlil Ing. Hausvater.

Do brambor s novou formulací

Další novinkou společnosti Syngenta je insekticid Chess 50 WG s novou granulovanou formulací. Tento přípravek obsahuje vyzkoušenou insekticidní účinnou látku pymetrozine. Na rozdíl od původního Chess 25 WP byla jeho registrace rozšířena také do brambor.
Jak vysvětlila Ing. Benešová, insekticid působí proti všem stadiím mšic a nymfám a dospělcům molic. Přímé škody mšice způsobují jen výjimečně, ale jsou hlavními přenašeči viróz. Například napadení porostů virem svinutky bramboru může mít za následek 40 až 80% ztráty na výnosech.
„Nový insekticid působí na nervový systém mšic, který kontroluje slinné žlázy, a tím inhibuje příjem potravy. Mšice kontaminované účinnou látkou přípravku velmi brzy přestávají sát, nezpůsobují žádnou škodu a v průběhu jednoho až čtyř dnů hynou. Tento mechanismus působení zajišťuje přípravku účinnost i proti rezistentním kmenům škůdců a zabraňuje vzniku křížové rezistence s ostatními používanými insekticidy,“ objasnila způsob účinku Ing. Benešová.
Chess 50 WG byl jako první v ČR registrován k ochraně sadbových brambor (0,3 kg/ha) proti mšicím jako přenašečům viróz s maximálním počtem pět postřiků za sezónu. V dávce 0,2 kg/ha (s maximálně dvěma postřiky za sezónu) slouží k ochraně konzumních brambor. Přípravek snadno přijímají listy. V rostlinách se šíří systemicky a translaminárně. Podle Ing. Benešové zajišťuje tento způsob šíření účinné látky hubení i těch škůdců, kteří nejsou postřikem přímo zasaženi, například na nových přírůstcích nebo na rubu listů. Další výhodou je jeho vysoká selektivita (pro užitečný hmyz je prakticky neškodný).

Není granule jako granule

Ing. Marie Ducháčková ze společnosti Syngenta připomněla celé portfolio přípravků na ochranu brambor a také upozornila na novou formulaci přípravku Ridomil Gold MZ Pepite. V současné době společnost Syngenta nabízí tento fungicid ve formě ve vodě rozpustných granulí. Nová Pepite technologie zajišťuje bezpečnou manipulaci pro uživatele, nepráší, neobsahuje rozpouštědla, brání degradaci účinné látky mancozeb, zlepšuje skladovatelnost a nesedimentuje. Dále zaručuje vynikající rozpustnost. „Již po jedné minutě se granule (WG) zcela rozpustí. V českých registračních pokusech se zjistilo, že granulovaná formulace dokonce zvyšuje výnos o dvě procenta proti původní WP formulaci,“ vysvětlila Ing. Ducháčková.

Na široké spektrum plevelů

Na závěr Ing. Pavel Kasal, Ph.D., z VÚB seznámil pěstitele s jednoletými zkušenostmi s herbicidem Boxer. Jeho účinná látka prosulfocarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk.
Přípravek je registrován v dávce 4 – 5 l/ha proti jednoletým dvouděložným plevelům. Jde zejména o svízel přítulu, merlík bílý, kakosty, peťour maloúborný, laskavec ohnutý, hluchavky a další. Nižší účinnost přípravku je uvedena na heřmánkovité plevele a violku rolní. Aplikuje se preemergentně před vzejitím brambor i plevelů, v technologii odkameňování se používá deset dní po výsadbě.
V roce 2007 zkoumal Ing. Kasal na lokalitě Valečov účinnost herbicidu Boxer (5 l/ha) a jeho kombinací: Boxer + Sencor (4 l/ha+ 0,5 kg/ha), Boxer + Afalon (4 l/ha + 1,5 l/ha), Boxer + Dual Gold (4 l/ha + 1,2 l/ha).
Z jednoletých výsledků pokusů vyplývá, že tank-mix (TM) s Afalonem a Sencorem řeší problém heřmánkovitých plevelů i violky rolní. Na pokusných variantách byla účinnost TM Boxeru s Afalonem proti plevelům stoprocentní až do konce vegetace, se Sencorem se ojediněle vyskytoval merlík a ježatka. Boxer v kombinaci s přípravkem Dual Gold 960 EC hubí ježatku kuří nohu, ale příliš nepůsobí na violky, výdrol řepky a hořčice. Plevelohubná účinnost samotného Boxeru v dávce 5 l/ha byla velmi dobrá na hluchavky, rdesno, rozrazily, penízek, nižší pak na heřmánek a violky a nejmenší na výdrol řepky a hořčice. Na konci vegetace v porostech ojediněle rostl merlík.
V podmínkách odkameňování byl podle Ing. Kasala větší výskyt plevelů. V této technologii bylo nejvyššího výnosu dosaženo na variantě ošetřené Boxerem (5 l/ha).
„Boxer je komplexní herbicid, není nutné ho doplňovat jinými přípravky, může se použít na všech typech půd, neomezuje bezpečí odrůd, používáme jej tam, kde se nevyskytuje ve velké míře violka rolní, heřmánky, ježatka kuří noha a plevelná řepka,“ shrnul Ing. Kasal.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *