Nové i osvědčené odrůdy z Hrubčic

Demonstrační pokusy tradičního polního dne společnosti Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., na Šlechtitelské stanici Plant Select v Hrubčicích zahrnovaly odrůdy nejvyšší potravinářské jakosti, krmné i jarní přesívkové. Z novinek se představily LG Magirus, LG Imposanto, Airbus, Frisky a Sheriff.

Ozimá pšenice byla v demonstračních pokusech zaseta po zhoršující předplodině kukuřici začátkem října 2017, uvedl Ing. Tomáš Nováček a představil sortiment pro zásev na podzim 2018. „Loni byla registrovaná v jakostní kategorii A odrůda LG Imposanto. Má výborný výnos i zdravotní stav,“ informoval hlavní šlechtitel. Zdůraznil vysokou odolnost vůči klasovým chorobám a velmi dobré odolnosti vůči listovým chorobám. Doporučil u této odrůdy volit systém ošetření na základě infekčního tlaku a rizika napadení. Nejvýnosnější registrovaná odrůda v ČR v základním sortimentu ve zkouškách pro doporučování odrůd Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ve čtyřletém průměru let 2013 až 2016 byla odrůda Frisky. Má krátké pevné stéblo odolné vůči poléhání. Lze ji pěstovat i po obilnině a kukuřici. Novinkou registrovanou na Slovensku v kvalitě E je odrůda Airbus, která pochází z francouzského šlechtění. „Jde o velice raný materiál s velmi dobrým zdravotním stavem klasu,“ řekl Ing. Nováček. LG Magirus pochází sice z Evropského katalogu, ale je ověřená na šesti lokalitách v ČR a na čtyřech na Slovensku v našich firemních pokusech. Jde o pozdnější materiál s velice dobrým zdravotním stavem,“ uvedl šlechtitel a doporučil aplikovat regulátor růstu. Z dánského šlechtění pochází nová odrůda Sheriff. „Je to vysoce výnosná a velmi zdravá krmná odrůda registrovaná v roce 2017 s vysokou odolností k poléhání,“ informoval Ing. Nováček a z agrotechnických doporučení zmínil první fungicidní ošetření na patu.*

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *