Nové hybridy pro moravské pěstitele

Společnost Agrofinal v roce 2019 nabídne zemědělcům na Moravě tři špičkové hybridy kukuřice – ES Bigben, ES Watson a ES Faraday. Hybridy potvrdily své výborné výsledky v ČR a obstály na výbornou jak ve výnosu zelené hmoty, tak ve všech ukazatelích krmivářské kvality. V České republice byly v roce 2017 hybridy ES Bigben a ES Watson zaregistrovány ÚKZÚZ v kategorii na siláž.

ES Bigben je středně raný hybrid určený pro využití na bioplyn i na siláž pro vysokoužitkové chovy dojnic. Číslo FAO je 250. ES Bigben je odrůdou velmi plastickou, s rostlinami vysokými a klasy umístěnými středně vysoko. Je rajonizován do oblasti obilnářské, řepařské a kukuřičné. Jde o odrůdu tolerantní k suchu, s velmi dobrým zdravotním stavem a rychlým počátečním vývojem. Je určen pro střední intenzitu pěstování. Tento hybrid dosahuje vysokých výnosů zelené hmoty s vynikající stravitelností silážní hmoty, která umožňuje vysoký příjem živin. Dosahuje také velmi vysokých obsahů škrobu. Silný stay green efekt a plasticita předurčují ES Bigben k velké pozornosti pěstitelů, výživářů a zootechniků, kteří hledají to nejlepší krmivo pro svoje chovy, což mimo jiné dokládá také ÚKZÚZ a jeho dvouleté výsledky testování.

ES Watson

ES Watson je středně raný hybrid silážní kukuřice určený pro vysokoužitkové chovy dojnic a pro bioplynové stanice s číslem FAO 260. Jde také o velmi plastický hybrid odolný k chladu se zvláště dlouhým silážním oknem pro svůj výjimečně silný stay green efekt. Rostliny jsou velmi vysoké, odolné k poléhání s vysoko umístěnými palicemi a širokými erektivními listy. Doporučujeme tento hybrid pěstovat při střední až vyšší intenzitě pěstování. ES Watson je rajonizován do obilnářské a řepařské výrobní oblasti. Co se týká půdní rajonizace, doporučujeme tento hybrid do středních a těžších půd, není vhodný na lehké a písčité půdy. Dosahuje nadprůměrných výnosů, a to jak v zelené hmotě, tak v suché hmotě z hektaru při jednom z nejvyšších obsahů škrobu a stravitelnosti organické hmoty na základě výsledků, které testoval ÚKZÚZ v letech 2015–2016. V poloprovozních pokusech v letech 2017 a 2018 se na Moravě ve své kategorii ranosti umístil na prvním místě ve výnosu zelené hmoty a zároveň ve výnosu suché hmoty z jednoho hektaru.

ES Faraday

ES Faraday je kombinovaný středně raný hybrid kukuřice s číslem FAO 310/320 určený do kukuřičné a řepařské výrobní oblasti, a to pro využití jak na zrno, tak na siláž i bioplyn. Rostliny jsou již od počátku vitálního růstu, využívající nového šlechtitelského efektu Roots Power (viz níže). Výška nasazení palic je střední, výška rostlin je vysoká. Díky excelentnímu využití vláhy a živin dosahují velmi vysokého výnosu zrna při velmi nízké vlhkosti. Schopností rostliny lépe využívat půdní vláhu současně se silným stay green efektem se stal ES Faraday také stabilizačním hybridem při výrobě kukuřičné siláže. V loňském těžkém roce, kdy sušina rostlin klesala velmi rychle, to byl velmi důležitý faktor. ES Faraday je určen pro všechny pěstitele kukuřice ve výše uvedených oblastech; pěstitele, kteří chtějí držet krok s technologickým pokrokem v oblasti pěstování rostlin; pěstitele, pro které je kvalita a ekonomika pěstování kukuřice na prvním místě!

Program Roots Power

Program Roots Power vznikl jako odpověď na poptávku evropských pěstitelů po hybridech kukuřice, které mají vysokou toleranci ke stresovým podmínkám a nereagují na ně snížením výnosu. Hlavním znakem nově vyšlechtěných kukuřic je maximálně rozvinutý kořenový systém. Ten zajišťuje vyšší a stabilnější výnosy i v horších podmínkách pěstování, vyšší toleranci k suchu díky lepšímu příjmu vody a zlepšení příjmu živin. Velké a silné kořeny lépe pronikají zhutnělou půdou a zlepšují její vlastnosti. Díky růstu kořenů pod větším úhlem je zajištěna lepší stabilita rostlin a vysoká odolnost proti poléhání během vegetace i před sklizní. Společnost Agrofinal je právem pyšná na hybridy kukuřice, které ocení pěstitelé silážní kukuřice pro vysokoužitkové chovy, majitelé bioplynových stanic a pěstitelé kukuřice na zrno. Jedná se o špičkové hybridy vyzkoušené v našich podmínkách pěstování.*

Ing. Jiří Kratochvíl Agrofinal spol. s r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *