Nová tanečnice na řepkovém poli

Již Johann Gregor Mendel věděl, jak je důležitá nová genetická variabilita. Současné experimenty umožňují ve šlechtitelské tradici pokračovat. Právě díky nim mohou pěstitelé vyzkoušet nové odrůdy ideální do konkrétních podmínek pěstování. Jednou z novinek, která bude brzy registrována, je odrůda ozimé řepky ES Alegria. Na otázky týkající se této perspektivní odrůdy odpovídala Ing. Henrietta Dolinska ze společnosti Agrofinal s. r. o.

Jak vůbec vznikl název této odrůdy a kde byla vyšlechtěna?
Název této odrůdy je odvozen od španělského druhu tance flamenco, který vyjadřuje oslavu a radost z vítězství. Odrůda byla vyšlechtěna společností Euralis Semences na šlechtitelských stanicích ve Francii a v Německu.

Má její pěstování tradici v sousedních zemích?
Začátek jejího pěstování se datuje od roku 2009, takže tato odrůda si tradici pěstování teprve buduje. Zatím je zaregistrována ve Francii, Dánsku a Polsku. Letos by měla proběhnout registrace i v sousedním Německu.

Ve kterém agrotechnickém termínu by se měla vysévat, jaký je doporučovaný výsev zrn na metr čtvereční? Která výrobní oblast a intenzity pěstování je pro odrůdu nejvhodnější?
Může se vysévat po celou dobu agrotechnického termínu. Vzhledem k její vitalitě však doporučujeme vysévat v druhé polovině srpna. Je vhodná i na pozdní setí. U této odrůdy je doporučen výsev do 60 semen na metr čtvereční. Odrůda ozimé řepky ES Alegria je vhodná do všech oblastí se střední a vyšší intenzitou pěstování.

Mohla byste zemědělcům přiblížit odolnost této odrůdy vůči chorobám a poléhání a její reakci na ošetření fungicidními přípravky? Odrůda je nižší a odolná vůči poléhání. Také odolnost proti všem houbovým chorobám je na velmi dobré úrovni. Na ošetření fungicidními přípravky reaguje příznivě, stejně jako naprostá většina odrůd na trhu.

Čím by měla pěstitele zejména oslovit, co patří mezi její přednosti?
Výrazných předností je několik. Vysoký výnos, vysoká olejnatost, ranost, rychlý podzimní a jarní vývoj, nižší vzrůst, odolnost vůči chorobám, poléhání i přísuškům. Jedná se o odrůdu nižšího, robustního a kompaktního vzrůstu, s bohatým větvením. Mezi její nejvýraznější přednost, které ocení každý pěstitel ozimé řepky patří vysoký výnos, vysoká olejnatost a ranost.

Víte již, kolik glukosinolátů a oleje v semeni odrůda EA Alegria obsahuje? Podle výsledků zkoušení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) je obsah glukosinolátů nízký pouze okolo 12 mikromolů. Obsah oleje v semeni dosahuje hodnot okolo 50 % (ÚKZÚZ).

Jak si zatím vede v registračním zkoušení a kdy se předpokládá její registrace? Odrůda si zatím vedla v obou letech velmi dobře, s výrazně nadprůměrným výnosem semene a vysokou olejnatostí. Kvůli kombinaci vysokého výnosu semen a vysoké olejnatosti byla také vybrána jako odrůda patřící do skupiny Preol Ideal. Její registrace v České republice se předpokládá na jaře 2011.

Je možné odhadnout její zastoupení na zemědělské půdě za pět let? Očekáváme, že by se do pěti let mohla dostat mezi první tři nejprodávanější liniové odrůdy v ČR se zastoupením kolem 10 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *