Nová strategie sklidila kritiku

Evropská komise představila cíle strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“. Patří mezi ně významné omezení chemických pesticidů a hnojení. Návrh obratem vzbudil v zahraničí výrazné reakce ze strany zemědělských organizací. Pokud se ale má strategie uplatnit, musí k ní vzniknout příslušná legislativa, která se musí obvyklým způsobem projednat a schválit. Zdaleka tedy není jisté, v jaké formě a rozsahu se nakonec návrh komise realizuje.

Evropská komise konkrétně uvedla, že chce do roku 2030 omezit používání a snížit rizika chemických pesticidů o 50 % a omezit používání nebezpečnějších pesticidů o 50 %. Dalším cílem je snížil ztráty živin alespoň o 50 % a zároveň zajistit, aby nedošlo ke zhoršení úrodnosti půdy. Kvůli tomu se do roku 2030 má omezit používání hnojiv alespoň o 20 %. Do roku 2030 se má omezit prodej antimikrobiálních látek pro hospodářská zvířata a akvakulturu o 50 %. K tomuto termínu se má začít využívat 25 % zemědělské půdy v EU k ekologickému zemědělství.

Kriticky se ke strategii Evropské komise vyjádřit Joachim Rukwied, prezident Německého zemědělského svazu (Deutscher Bauernverband). Uvedl, že chtějí pokračovat v cestě k zemědělství přátelskému k životnímu prostředí, ale návrh Evropské komise považuje za nesprávný. „Je to zásadní útok na celé evropské zemědělství,“ uvedl konkrétně. Předložené strategické dokumenty podle něj nezohlednily naléhavě nutné úpravy vyvolané koronavirovou pandemií. „Potravinová bezpečnost lidí v Evropě musí být středem této strategie,“ uvedl. Aby bylo dosaženo produktivního, konkurenceschopného zemědělství, které šetří zdroje, je třeba místo nových požadavků vsadit na spolupráci. „Náklady na větší objem ochrany životního prostředí a klimatu nesmí zůstat jen na zemědělcích. Důsledkem by byla rostoucí migrace evropské produkce potravin do třetích zemí a především opuštění velkého počtu zemědělských podniků v Evropské unii,“ uvedl J. Rukwied.

Pro organizaci Přátelé země – Evropa (Friends of the Earth Europe) jsou ale cíle, stanovené v dokumentu komise, nedostatečné. Mute Schimpf, který má v organizaci na starosti kampaň k zemědělství a potravinám, připomněl, že zhruba 300 000 občanů a několik desítek především ekologických organizací po komisi požadovali redukci používání přípravků na ochranu rostlin na 80 % a ukončení jejich používání k roku 2035. Organizace dále kritizuje, že strategie neobsahuje plán, jak snížit „produkci a konzumaci průmyslového masa a dalších živočišných produktů“ a podporuje novou vlnu GMO.*

Další podrobnosti přinese některé z následujících čísel časopisu Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *