Německo investuje do šlechtění odolných brambor

Německo patří mezi hlavní evropské producenty brambor. Spolková ministryně zemědělství Julia Klöckner se na konci loňského roku rozhodla přispět milionem eur na nový výzkumný projekt, jehož cílem je šlechtění odrůd brambor rezistentních vůči háďátkům a virovým chorobám.

V důsledku změny klimatu jsou pěstované rostliny v Německu stále více vystaveny nežádoucím nebo dříve neznámým škodlivým organismům. Aby zemědělství udržovalo stabilní výnosy a současně šetřilo zdroje, potřebuje odrůdy rostlin odolné nejen vůči škůdcům, ale také vůči stresovým faktorům, jako je například sucho a teplo. Spolkové ministerstvo pro výživu a zemědělství intenzivně propaguje pěstování odolných kultivarů s cílem používat méně pesticidů. Patogeny způsobují značné ztráty při sklizni brambor po celém světě a také představují výzvu pro produkci v Německu.

V projektu je kromě jiného používána technologie CRISPR/Cas, a to k testování hypotéz o využití potenciálních genů rezistence pro proces šlechtění. Geneticky modifikovaný materiál však v průběhu výzkumu nevzniká.

Julia Klöckner k tomu uvedla: „Abychom zajistili jídlo pro každého na celém světě a šetřili zdroje, potřebujeme nový, inovativní výzkum rostlin. Podporujeme to cíleným financováním, neboť význam odolných odrůd bude v důsledku změny klimatu nadále narůstat. Naše pokroky v této oblasti chceme dále udržovat a rozšiřovat. Moderní metody, jako např. technologie CRISPR/Cas, mohou rozšířit sadu nástrojů a urychlit proces, který přirozeně trvá déle.“

Cílem projektu je posílit stávající odolnost brambor a zavést nové obranné mechanismy proti různým patogenům. Důraz je kladen na několik důležitých karanténních i nekaranténních patogenů napadajících brambory, např. Y-viróza bramboru (Potato virus Y, PVY), Virová svinutka bramboru (Potato leafroll virus, PLRV), Virus tabákové mozaiky (Tobacco mosaic virus, TMV) a háďátko bramborové.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *