Nastupuje moderní hybrid kukuřice

Společnost Agrofinal, která je na českém trhu již více než 21 let, přináší našim pěstitelům další novinku. Jedná se o středně raný hybrid kukuřice ES Faraday, který je výsledkem francouzské šlechtitelské školy Euralis. Rostliny využívají nového šlechtitelského efektu Roots Power, který je odpovědí na poptávku evropských pěstitelů po hybridech kukuřice s vysokou tolerancí vůči stresovým podmínkám.

ES Faraday je středně raný hybrid kukuřice FAO 310/320(suma 1790 °C, zrno 32 %). Je určený do kukuřičné a teplejší řepařské oblasti s původním určením na zrno.
Rostliny jsou již od počátku vitálního růstu, využívají nového šlechtitelského efektu Roots Power.
Výška nasazení palic je střední, výška rostlin je podle půdních a klimatických podmínek střední až vysoká. Díky excelentnímu využití vláhy a živin dosahuje hybrid velmi vysokého výnosu zrna při velmi nízké vlhkosti. To je dáno zase další novinkou ve šlechtění kukuřice, a to systémem Tropical Dent II. generace.
Schopností rostliny lépe využívat půdní vláhu současně s green efektem se stal ES Faraday také stabilizačním hybridem při výrobě kukuřičné siláže. V letošním těžkém roce, kdy sušina rostlin klesala velmi rychle, to byl velmi důležitý faktor.

Pro koho je hybrid ES Faraday určen:

ES Faraday je určen pro všechny pěstitele kukuřice ve výše uvedených oblastech.
ES Faraday je určen pěstitelům, kteří chtějí držet krok s technologickým pokrokem v oblasti pěstování rostlin.
ES Faraday je určen pro pěstitele, pro něž je kvalita a ekonomika pěstování kukuřice na prvním místě.

Program Roots Power
Program Roots Power vznikl jako odpověď na poptávku evropských pěstitelů po hybridech kukuřice, které mají vysokou toleranci ke stresovým podmínkám a nereagují na ně snížením výnosu.
Hlavním znakem nově vyšlechtěných kukuřic je maximálně rozvinutý kořenový systém. Ten zajišťuje vyšší a stabilnější výnosy i v horších podmínkách pěstování, vyšší toleranci k suchu díky lepšímu příjmu vody a zlepšení příjmu živin.
Velké a silné kořeny lépe pronikají zhutnělou půdou a zlepšují její vlastnosti. Díky růstu kořenů pod větším úhlem je zajištěna lepší stabilita rostlin a vysoká odolnost proti poléhání během vegetace i před sklizní.

Hybridy Tropical Dent Corn Hybrid

Od roku 2013 jsou na evropský trh uváděny hybridy nové generace Tropical Dent Corn Hybrid, které vynikají velmi výrazným heterózním efektem.
Heteróza se projevuje zvýšením výnosu a životaschopností nových kukuřic v porovnání s původními hybridy. Čím vzdálenější jsou použité rodičovské hybridy, tím vyšší je heterózní efekt.
Hybridy Tropical Dent Corn Hybrid, jsou zárukou:
 maximálních výnosů,
 vysoké výnosové stability,
 nízké sklizňové vlhkosti zrna.
Nové hybridy umožňují pěstitelům ranější termíny sklizně s omezením ztrát. Nižší náklady na sušení zrna zvyšují ziskovost pěstování kukuřice.

ES Mylord, další novinka na kukuřičná pole

Další novinkou kukuřice, kterou společnost Agrofinal přináší, nese název ES Mylord. Jedná se tentokrát o tříliniový hybrid v ranostní skupině FAO 340/350. Je určen především do kukuřičných a intenzivnějších a teplejších řepařských oblastí.
Díky systému Roots Power velmi dobře využívá vláhu a živiny především v nepříznivých podmínkách.

Rostliny jsou vitální, vysoké a velmi zdravé. To je další z pěstitelských cílů šlechtitelů ze skupiny Euralis.

Dalším pozitivem tohoto hybridu je výborná schopnost odolávat stresu, především suchu.
Ekonomika pěstování spočívá vedle výnosového potenciálu i ve velmi dobrém uvolňování vody ze zrna.

Přednosti hybridu ES Mylord
 ES Mylord kukuřice patří mezi hybridy Tropical Dent,
 ES Mylord kukuřice má excelentní výnos zrna, patří do teplejších a suchých oblastí.
ES Mylord kukuřice na siláž má vynikající výnos energetické siláže i do řepařské oblasti.*

Miroslav Střítecký
obchodní zástupce
Agrofinal s. r. o

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *