Naše hlavní okopaniny

Plochy cukrovky loni poklesly o 22 tisíc ha na 55.700 ha. Rovněž je odhadován nižší výnos asi o 1,5 t.ha-1, tj. 45,4 t.ha-1. Cukrovka z loňské sklizně však dosahuje vyšší cukernatosti, která se blíží 18 % a podílí se na zachování stejného výnosu bílého cukru ve výši 6,82 t.ha-1 jako v roce předcházejícím.

V roce 2000 se také mírně snížily plochy brambor, a to na 69.236 ha ze 71.455 ha v roce 1999. Došlo k poklesu hlavně u ploch raných brambor, pozdní konzumní brambory byly pěstovány zhruba na stejné ploše a u průmyslových brambor došlo k mírnému navýšení osázených ploch. V roce 2000 bylo vlivem příznivého počasí v rozhodující vegetační fázi dosaženo nejvyššího výnosu za posledních deset let, který je odhadován na 22,09 t.ha-1. Celková vysoká sklizeň pozdních brambor dělá problémy s odbytem a tlačí ceny brambor na nízkou úroveň.
Stabilní je pěstování průmyslových brambor, i když na nižší úrovni, než jsou možnosti pěstitelů. Plocha v roce 2000 činila 4041 ha při výnosu odhadovaném na 27,87 t.ha-1.U komodity škrob se připravuje zavedení tržního pořádku, který bude stabilizovat pěstování a umožní v budoucnosti pozvolný nárůst ploch průmyslových brambor.
Zpracováno podle podkladu MZe ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *