Nádorovitost kořenů ozimé řepky u nás

V současnosti je jisté, že Plasmodiophora brassicae se vyskytuje na velké výměře půd v České republice, kde se pravidelně pěstuje ozimá či jarní řepka. Přenos patogenu na pole proběhl pravděpodobně prostřednictvím zelinářské produkce. Během podzimu 2010 byl výskyt poškozených rostlin zjištěn především na severní Moravě, kde bylo zasaženo 16 pozemků, na jižní Moravě byl zasažen jeden pozemek. Na podzim roku 2011 byl zaznamenán nárůst výskytu, celkově bylo postiženo 46 pozemků zejména v severních Čechách, na severní Moravě a v pásu od severu k jihu procházejícícho přes Českomoravskou vysočinu. Výskyt na podzim 2012 byl slabší, postiženo bylo 21 pozemků. Situace s výskytem na severní Moravě v roce 2012 je však ovlivněna výskytem rezistentních odrůd na pozemcích, kde se v minulosti příznaky na rostlinách objevily. Výskyt v letošní sezóně 2013 se zatím jeví opět slabší z hlediska řepky, některé zelinářské oblasti ovšem hlásí napadené plochy. Průběh počasí nebyl vhodný pro rozvoj infekce.

V rámci konference Systém výroby řepky v Hluku na Moravě informoval Ing. Jan Kazda, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze o  možném řešení problémů výskytu nádorovosti kořenů brukvovitých na ozimé řepce  i rezistentních odrůd. Na základě řady provedených pokusů doporučil používat rezistentní odrůdy P. brassicae uvědoměle v kombinaci s dalšími opatřeními, jako je dodržování osevního postupu, aby se rezistence  odrůd udržela déle.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *