Nabídka akvizice pro Syngentu

Společnosti Syngenta potvrdila, že jejímu představenstvu předložilo Monsanto soukromý návrh akvizice za cenu 449,00 CHF (zhruba 11741,35 Kč) za akcii. Návrh uvažuje o platbě přibližně 45 % v hotovosti a poskytuje akcionářům společnosti Syngenta velmi atraktivní prémii a významné zhodnocení prostřednictvím následujícího vlastnictví sloučené společnosti, uvedlo Monsanto s tím, že sloučení obou společností by přineslo významné zhodnocení všem zúčastněným stranám, včetně akcionářů.

Vznik nové společnosti sloučením silné vedoucí pozice společnosti Syngenta v odvětví chemických látek na ochranu rostlin a vedoucí pozice společnosti Monsanto v odvětví osiv, speciálních a informačních technologií by pro světový trh znamenal příchod integrovaného globálního lídra v zemědělství. Nová společnost by měla komplexní a navzájem se doplňující portfolia produktů, a byla by organizací zaměřenou na zemědělství s rozšířenými schopnostmi rozvíjet a urychlovat poskytování inovativních řešení pro pěstitele, uvádí dále Monsanto. Společnost je také přesvědčena, že sloučená společnost by byla jednoznačně v takové pozici, že by dokázala dodávat komplexní sadu integrovaných řešení pro zemědělce na celém světě, a urychlit technologické inovace prostřednictvím precizního zemědělství a pokročilých výzkumných a vývojových kapacit. Monsanto soudí, že je schopno získat všechna potřebná povolení od regulačních orgánů.
Společnost Syngenta ale nabídku po prostudování odmítla. Vzhledem k prognózám je příliš nízká a není v nejlepším zájmu jak společnosti, tak akcionářů. Krom toho společnost Monsanto podcenila rizika, která se týkají příslušných úředních povolení a veřejného mínění, uvádí Syngenta dále. Jak uvedl Michel Demaré, předseda představenstva společnosti, Syngenta je světovou jedničkou v oblasti ochrany rostlin, číslo tři s osivem a první společností, která představila integrovaná řešení pro pěstitele. Návrh společnosti Monsanto neodráží vynikající vyhlídky růstu integrované strategie společnosti Syngenta a významnou budoucí hodnotu potenciálu inovací u plodin, stejně tak jako vedoucí postavení na trhu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *