Na škůdce rostlin čeká překvapení

Stále častěji se pěstitelé řepky v Evropě setkávají se slabou účinností pyrethroidů na blýskáčka řepkového nebo mandelinku bramborovou. Kromě toho se zvyšují nároky na toxikologické a ekologické parametry přípravků na ochranu rostlin.
Společnost Bayer CropScience prezentovala na tradičních agrárních veletrzích v Brně nový insekticid Biscaya 240 OD, který využívá účinnou látku thiacloprid ze skupiny chloronicotinylů a speciálně vyvinutou formulační technologii O-TEQ založenou na olejové bázi. Tento přípravek, který zabezpečuje ochranu porostů řepky, hořčice a brambor proti širokému spektru škůdců, získal na těchto veletrzích cenu časopisu Úroda ze nejlepší exponát v kategorii rostlinná výroba.
„Předností insekticidu je velmi nízká toxicita pro necílové organismy, neobsahuje rozpouštědla a je ekologicky příznivý,“ vysvětlil Ing. Petr Ort ze společnosti Bayer CropScience a pokračoval: „Biscaya působí jako kontaktní a požerový jed. Po aplikaci je přípravek rychle navázán na povrch listů a účinná látka postupně translaminárně proniká do listů. Následně se systémově akropetálně rozvádí cévními svazky a dokáže hubit škůdce, kteří jsou aktivní uvnitř rostliny, například v šešulích řepky.“
Dále připomněl, že Biscaya je odolná proti smyvu deštěm. Účinná látka přípravku patří do skupiny látek, které nejsou masově využívány v polních plodinách a neexistuje na ně rezistence. Mechanismus působení je odlišný od způsobu účinku pyrethroidů a organofosfátů, a proto je vhodná do systémů insekticidní ochrany s přípravky z těchto skupin.
V dávce 0,3 l/ha ji lze aplikovat proti stonkovým krytonoscům, blýskáčkům a šešulovým škůdcům řepky v dávce 0,2 l/ha pak proti mandelince bramborové v bramborách. Tento insekticid funguje také proti mšicím, a proto jej můžeme využít v sadbových bramborách. Biscaya je dobře mísitelná s běžně používanými fungicidy nebo listovými hnojivy.
Mezi další novinky této společnosti patří fungicid Prosaro, který v sobě spojuje účinnost proti širokému spektru chorob a růstovou regulaci porostu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *