Na Olomoucku zaznamenali silné poškození cukrovky housenkami můry kapustové

V katastru Dubčany a Těšetice u Olomouce bylo ve 40. týdnu zjištěno silné poškození porostů cukrové řepy housenkami můry kapustové. Podobná situace panuje i na lokalitách v okolí. Housenky škodí především v okrajových pásech porostů cukrovky, kde je detekován holožír. Dále do porostu pak poškození slábne. Nejedná se přitom o záležitost, která by se na daných lokalitách opakovala v minulých letech. S ohledem na termín sklizně nebyla na postižených lokalitách uplatněna žádná ochranná opatření. Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

V průběhu sezóny byly ve světelném lapači v Holicích u Olomouce zachytávány hojně dospělci osenice černé C a právě výše zmíněné můry kapustové, které přesahovaly průměr z předchozích let. Dalo se tak očekávat, že k přemnožení v tomto roce dojde. Ke škodlivým výskytům také přispěl teplý a sušší počátek podzimu. Obecně podporuje škodlivé výskyty housenek můr také systém zpracování půdy zanechávající posklizňové zbytky na povrchu půdy včetně zeleného mostu (tedy i meziplodin) a zaplevelená pole a neudržované ruderální plochy, které zvyšují nebezpečí nekontrolovaného a těžko předvídatelného přemnožení, vysvětluje portál.

Informuje také o životním cyklu můry kapustové. Motýli se podle těchto údajů živí nektarem, vytváří dvě generace, ve vyšších polohách pouze jednu. Motýli první generace létají od konce dubna do června, druhé generace od konce července do začátku října. Přezimuje kukla v půdě. Samice klade až 1100 vajíček ve skupinách po 50–150 kusech na rub listů, mohou být i v několika řadách nad sebou. Vývoj vajíček trvá v závislosti na počasí 7–14 dní. Žír larvy provádějí v noci, ve dne se skrývají pod listím a hroudami zeminy. V listech jsou vykousané otvory, později jsou listy ožrané tak, že z nich zůstanou jen silnější žebra. Housenka se kuklí v půdě do 10 cm. Mezi přirozené nepřátele můr patří vosičky rodu Trichogramma, kuklice, lumci, lumčíci a především viry způsobující polyedrii. Další informace je možné získat na RL portálu.

Ošetření proti škodlivým stadiím je nutno směřovat na maximum líhnutí housenek z vajíček a na housenky do druhého vývojového stupně. Při výskytu housenek třetího instaru je třeba provádět ošetření v nočních hodinách (housenky jsou světloplaché a přes den jsou ukryty pod povrchem půdy). Housenky nejškodlivějších posledních vývojových stupňů zůstávají po celou dobu v půdě a ochrana proti nim není účinná. Prognóza výskytu by měla vycházet z náletu dospělců do lapačů, následná signalizace ošetření pak na základě pravidelné kontroly porostů cukrovky, doporučuje portál.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *