Na makových polích škodilo sucho nejvíce

Minulý rok ukázal, jak je mák plodinou velmi citlivou na nedostatek srážek. Právě porosty máku byly nedostatkem srážek zasaženy možná nejvíce. Podle odborníků se konečné výnosy dostanou pod hranici 0,5 tuny z jednoho hektaru. Přesto se i v příštím roce může mák řadit mezi ekonomicky zajímavé plodiny. Příprava pozemku před setím by měla probíhat co nejšetrněji, aby ztráty vody z půdy byly co nejmenší. V roce 2019 usnadní insekticidní ochranu vzcházejících rostlin výjimka umožňující moření osiva.

Pod názvem Prosperující plodiny zná zemědělská veřejnost cyklus konferencí, na kterých se vedle českých vědců prezentují také výsledky zahraničních výzkumníků. Jednotlivá témata se zaměřují na aktuální problémy týkající se produkce ekonomicky zajímavých plodin a možnosti řešení těchto problémů. Ve výčtu plodin prezentovaných formou přednášek i ve sborníku nechybí mák a nejinak tomu bylo i loni v prosinci.

Prosperující plodiny se od 4. do 6. prosince prezentovaly postupně v Novém Strašecí, Větrném Jeníkově a Lázních Skalka.

Všichni přednášející se ale i přes rekordně nízké výnosy v loňském roce shodovali, že se určitě vyplatí pěstovat mák i v roce 2019. Ing. Pavel Cihlář vedl několik doporučení, jak postupovat v podobně nepříznivých podmínkách, jaké panovaly v roce 2018. „Zkušenosti z posledních let ukazují, že je dobré základní zpracování půdy provádět již na podzim. To může velmi ušetřit zimní vláhu, která se opakovanými pojezdy na jaře ztrácí a nemusí být k dispozici vzcházejícím rostlinám, Toto doporučení ale není žádnou novinkou, protože ho připomínáme již řadu let,“ připomněl Ing. Cihlář. Pěstitelům se v posledních letech také osvědčila regulace plevelů ještě před založením porostů.

Pro letošní rok se podařila ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Agrární komorou ČR prosadit spolku Český mák výjimka na použití mořidla Cruiser FS 350 a Elado FS 480. To by mělo usnadnit ochranu proti hmyzím škůdcům na začátku vegetace máku.*

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři č.1/2019

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *