Na každém poli každý rok

Společnost Syngenta investuje velké finanční prostředky do vývoje nových účinných látek, nových přípravků na ochranu rostlin a také do vlastního šlechtění mnoha plodin. Díky tomu může naše společnost s železnou pravidelností přinášet pěstitelům nové a komplexní řešení v mnoha plodinách. V portfoliu Syngenty jste mohli v minulém roce nalézt hned několik nových přípravků určených k ochraně porostů řepky olejky, pšenice, ječmene a také brambor. U řepky olejky se jednalo o fungicid Symetra s úplně novou účinnou látkou.

Ochrana proti škodlivým patogenům se stala nedílnou součástí pěstitelské technologie řepky olejky. Rychlému
a snadnému šíření patogenů napomáhá několik faktorů, přičemž jedním z nich je bezesporu pěstování plodiny na velkých výměrách. U porostů řepky olejky je kvalitní fungicidní ochrana nezastupitelná a nezbytná, protože rostliny řepky olejky
jsou téměř celou dobu svého růstu pod tlakem patogenních hub, jako jsou Sclerotinia sclerotiorum, Phoma lingam, Alternaria brassicae a další. Přípravek Symetra velmi spolehlivě ochrání porosty řepky olejky proti všem těmto chorobám.

Symetra je dvousložkový fungicid, který obsahuje účinné látky s rozdílným způsobem účinku – účinnou látku isopyrazam 125 g/l a účinnou látku azoxystrobin 200 g/l.

Isopyrazam – 125 g/l

Isopyrazam je účinná látka ze skupiny inhibitorů sukcinát dehydrogenázy (SDHI) a z chemické skupiny pyraxolkarboxamidů. Při vývoji účinné látky isopyrazam byl kladen velký důraz na schopnost navázání se účinné látky na rostlinu a také na původce choroby. Z tohoto dvojího navázání účinné látky pramení název Duosafe technologie. Při vývoji nové účinné látky probíhala také optimalizace fyzikálně-chemických vlastností, které mají následně praktické
výhody, např. rozpustnost ve vodě atd. Na rozdíl od jiných pyrazolkarboxamidů se isopyrazam liší strukturou svého benzonorbornylového kruhu, který právě zlepšuje schopnost navázání se isopyrazamu na povrchu listu a zvyšuje afinitu
k původci choroby. Tyto vlastnosti vedou k vysokému a dlouhodobému, převážně preventivnímu účinku vůči houbovým patogenům.

Isopyrazam – 125 g/l

Isopyrazam je účinná látka ze skupiny inhibitorů sukcinát dehydrogenázy (SDHI) a z chemické skupiny pyraxolkarboxamidů. Při vývoji účinné látky isopyrazam byl kladen velký důraz na schopnost navázání se účinné látky na rostlinu a také na původce choroby. Z tohoto dvojího navázání účinné látky pramení název Duosafe technologie. Při vývoji nové účinné látky probíhala také optimalizace fyzikálně-chemických vlastností, které mají následně praktické
výhody, např. rozpustnost ve vodě atd. Na rozdíl od jiných pyrazolkarboxamidů se isopyrazam liší strukturou svého benzonorbornylového kruhu, který právě zlepšuje schopnost navázání se isopyrazamu na povrchu listu a zvyšuje afinitu
k původci choroby. Tyto vlastnosti vedou k vysokému a dlouhodobému, převážně preventivnímu účinku vůči  houbovým patogenům.

Jak již bylo zmíněno, účinná látka isopyrazam vyniká díky efektu tzv. dvojité vazby. Silná vazba na voskovou vrstvu listu je zaručena díky výborným lipofilním vlastnostem této účinné látky. Vzhledem k výborné rozpustnosti v tucích je zaručeno, že účinná látka ulpí na povrchu listu jako ochranná bariéra, která dlouhodobě ochrání rostlinu před houbovým patogenem. Současně toto silné navázání na povrchu listů významně zabraňuje smývání účinné látky, což je velmi důležitá vlastnost moderního přípravku určeného k ochraně rostlin. Druhým efektem je silná vazba účinné látky
na cílový škodlivý patogen. Isopyrazam vykazuje velmi silnou vazbu na enzym SDH v mitochondriích patogenu. Ve srovnání s ostatními pyrazolkarboxamidy brání isopyrazam aktivitě enzymu mnohem efektivněji. S ohledem na vysokou afinitu k patogenu zasahuje isopyrazam rychle a efektivně a tím může zajistit trvalou protektivní ochranu  protinejdůležitějším patogenům v řepce olejce. Protože isopyrazam proniká i do listového pletiva, kde se laterální
difuzí rozptýlí a dostane se tak i do xylemových drah, vykazuje navíc také kurativní účinek. V závislosti na druhu patogenu isopyrazam brzdí primárně růst klíčního vlákna a tvorbu apresoria. Tím dochází k přerušení infekčních cyklů na povrchu rostliny v ideální dobu, dříve než se houba může usadit v rostlinné tkáni. Silná vazba isopyrazamu na voskovou vrstvu ošetřených listů vytvoří na jejich povrchu stabilní zásobu potřebné účinné látky. V případě, že dojde k úspěšné penetraci patogenu do rostlinné tkáně, dochází pomocí této účinné látky také k zamezení růstu patogenu.

Syngent_Symetra_ur_04_2015_foto_2_naweb

Napadení hlízenkou obecnou
Foto archiv firmy

 

Azoxystrobin – 200 g/l

Azoxystrobin patří již mezi velmi známé účinné látky. Do povědomí vstoupila tato účinná látka v přípravku Amistar a posléze jako součást velmi kvalitního a známého přípravku Amistar Xtra. Účinná látka azoxystrobin patří k chemické skupině beta-methoxyakrylátů (strobilurinů). Má široký účinek a používá se proti důležitým patogenům v běžných plodinách i ve speciálních plodinách. Azoxystrobin má systemické i translaminární vlastnosti. K účinku dochází prostřednictvím blokování transportu elektronů při dýchání mitochondrií patogenu. Azoxystrobin působí především protektivně, proto je potřeba, aby účinná látka azoxystrobin byla aplikována před počátkem infekce nebo na jejím
začátku. Tato účinná látka nabízí velmi dobré dlouhodobé působení, které umožňuje ochranu před napadením po dobu 3–6 týdnů. Porost řepky je v takovémto případě možné udržet zdravý po dlouhou dobu, což se v konečném důsledku projeví značným nárůstem výnosu semen s vysokým obsahem oleje.

Kombinací dvou výše popsaných účinných látek v Symetře získáváme přípravek, který se vyznačuje dvojím mechanismem účinku. Účinné látky zasahují do různých komplexů dýchacího řetězce v mitochondriích patogenní buňky, a tím významně zvyšují účinnost fungicidního opatření. Kombinace obou účinných látek se rovněž osvědčuje jako ideální pro efektivní antirezistentní management. Křížová rezistence mezi oběma skupinami účinných látek v současné době není známá a neočekává se.

Biologická účinnost a dlouhodobý účinek byly zkoušeny a prověřovány v celé řadě pokusů. Všechny pokusy prokazují vynikající účinnost proti Sclerotinia sclerotiorum. Proti této chorobě je přípravek registrován. Ze všech výsledků také vyplývá, že přípravek Symetra prokázal vynikající účinnost i na další choroby, jako jsou Phoma lingam, Alternaria brassicae, Botrytis cinerea atd. Pokusy také prokazují velmi významný pozitivní efekt přípravku Symetra při zrání rostlin. Dokonce i v případech, kdy napadení porostu patogenní houbou není zásadní, bylo dosaženo navýšení výnosu o 5–10 % ve srovnání s neošetřenými variantami. Tento pozitivní efekt byl ovlivněn účinnou látkou azoxystrobin i účinnou látkou isopyrazam. U azoxystrobinu je dlouho známo, že strobiluriny mají vliv na hospodaření s fytohormony. Toto hospodaření s fytohormony spočívá ve zpomalování tvorby etylénu a s tím spojenému stárnutí. Isopyrazam přináší další fyziologický efekt viditelný v praxi, kdy rostliny řepky olejky ošetřené přípravkem Symetra vykazují vyšší podíl zelené hmoty než rostliny ošetřené výlučně azoxystrobinem. Zdravá a zelená plocha šešulí a listů prodlužuje tvorbu výnosu a zvyšuje obsah oleje. Zároveň je během zrání pozitivně ovlivňována odolnost šešulí proti praskání, což je rozhodujícím předpokladem pro špičkové výnosy. Přípravek Symetra je registrován v dávce 1 l/ha pro aplikaci v růstové fázi BBCH 61–69, přičemž na základě několikaletých výsledků jak v interních pokusech, tak i v praxi doporučujeme aplikaci Symetry preventivně, a to v růstové fázi BBCH 61–65. Přednosti a kvality byly prokázány nejen v pokusech, ale i při použití na běžných plochách v prvním roce uvedení na trh. Vynikajících výsledků bylo dosaženo například v pokusech ČZU na pokusné stanici v Červeném Újezdě.

Každý pěstitel řepky olejky má k dispozici velmi účinnou možnost, jak své porosty kvalitně ochránit před škodlivými patogeny, a tím si zajistit stabilní výnos a hospodářský zisk. Fungicid Symetra z vývojové dílny společnosti Syngenta má díky své kvalitě velký předpoklad stát se nejpoužívanějším fungicidem v ochraně řepky olejky. Na základě  komplementárního způsobu účinku představuje nová účinná látka isopyrazam velmi důležitý nový prvek v boji proti chorobám v porostech řepky olejky na každém poli, každý rok.

Ing. Karel Neckář, Ph.D.,
Syngenta Czech s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *