Mráz od přehlídky hybridů neodradil

Ačkoliv meteorologové již na počátku třetí dekády října na mnoha místech České republiky naměřili teploty pod bodem mrazu, na polích se stále pracovalo. A nejen to. Neskončila ani sezóna polních dnů a dalších zemědělských prezentačních akcí. Vždyť například u kukuřice je právě v době sklizně možné nejlépe vidět rozdíly v sortimentu hybridů.

I přes nepřízeň počasí si na nezájem účastníků nemohla stěžovat veřejná sklizeň kukuřice uspořádaná společností Pioneer Hi-Bred Northern Europe na pozemcích Zemědělského obchodního družstva Potěhy. Tato již tradiční akce měla i letos co nabídnout – především aktuální výsledky sklizně a rovněž představení nových hybridů.

Stabilně desetitunový výnos
Zemědělské obchodní družstvo Potěhy hospodařící na okrese Kutná Hora na více než třech tisících hektarech půdy nebylo přítomným zemědělcům nutné zdlouhavě představovat. Patří ke známým špičkám svého oboru a na jeho polích se pěstitelé kukuřice setkávají každoročně. Připomeňme jen, že se věnuje jak rostlinné, tak živočišné výrobě (chov skotu a prasat) a věhlasu se mu dostává mimi jiné právě kvůli úspěšnému pěstování zrnové kukuřice. Její výměra je v tomto podniku asi 520 hektarů a jak doslova uvedl Ing. Josef Hlava, CSc., předseda družstva, v tamním regionu patřilo ZOD Potěhy k průkopníkům pěstování této plodiny. Pro pěstování kukuřice jsou v Potěhách kompletně technologicky vybaveni, a to i pro posklizňovou úpravu zrna a skladování. A jak doplnil agronom Ing. Josef Migdau, stabilně tu sklízejí zrnovou kukuřici s výnosem nad 10 t/ha (přepočítáno na 14% vlhkost).

Intenzivní agrotechnika kukuřice
Agronom podniku dále informoval o tom, že v den konání akce, tj. 20. října, měli sklizeno asi 60 hektarů zrnové kukuřice, přičemž přepočtený průměrný výnos do té doby činil 11,2 t/ha. I Navzdory tomuto velice pěknému výnosu se předseda družstva obává, že pěstování této plodiny, stejně jako většiny ostatních, nebude letos kvůli nízkým výkupním cenám rentabilní. Za výnosy kukuřice dosahovanými v ZOD Potěhy se skrývá poměrně intenzivní agrotechnika – vysoké dávky hnojení i precizní ochrana. Potlačit tamní plevelné spektrum není jednoduché, a proto musí agronom volit ty nejúčinnější a tudíž ne právě nejlevnější herbicidy. Z problematicky hubitelných plevelů Ing. Migdau zmínil mračňák Theofrastův, který se v jeho podniku nejdříve vyskytoval v cukrovce, avšak v současnosti jeho výskyt musí regulovat také v kukuřici. I přes letošní obtíže však v Potěhách v žádném případě kukuřici nezatracují a považují ji za velmi perspektivní plodinu, které se budou i nadále věnovat.

Nejen o hybridech kukuřice
A na jaké hybridy budou v Potěhách v příštích sezónách sázet? Nejen tomuto podniku pomohla k rozhodování prezentace hybridů Pionner přímo v tamních podmínkách, kterou okomentoval Ing. Přemysl Studničný, produktový manažer společnosti Pioneer Hi-Bred Northern Europe. Jak zástupce šlechtitelské společnosti na úvod zmínil, osiva kukuřice jsou jen jednou ze čtyř hlavních skupin produktů firmy. Ta rovněž nabízí silážní inokulanty, osiva slunečnice a osiva řepky – především polotrpasličí hybridy, které se těší stále větší oblibě pěstitelů.

Sedm novinek pro příští sezónu
Ing. Studničný upozornil přítomné pěstitele kukuřice na fakt, že jeho firma nabídne pro příští sezónu sedm novinek, což je i ve srovnání s jinými roky významně vyšší počet. Současně však stáhne některé starší materiály z prodeje. A protože novinky prokazatelně starší materiály jak ve výnose, tak v dalších vlastnostech překonávají, doporučil pěstitelům vybírat právě z nich.
Z nadějných novinek Ing. Studničný vyzdvihl především středně raný hybrid PR38A79 (FAO 300) určený pro pěstování na siláž a na zrno v řepařské výrobní oblasti. Tento hybrid poskytuje velmi vysoké výnosy zrna, je charakteristický rychlým uvolňováním vody ze zrna. Vzhledem k velmi dobrému výnosu celkové hmoty, vysokému podílu zrna v siláži a dobré stravitelnosti je rovněž velmi vhodný pro pěstování na siláž.
Dále Ing. Studničný představil a doporučil pro pěstování ve zmíněné oblasti raný hybrid PR39F58 (FAO S 270/Z 260), který je na trhu již 3. rokem. Vyznačuje se širokým způsobem využití. Pěstitele silážní kukuřice přesvědčí vysokým a stabilním výnosem silážní hmoty doplněným vysokou kvalitou siláže, která se vyznačuje vhodnou kombinací vysokého výnosu škrobu s dobrou stravitelností zbytku rostliny. Svými vysokými a stabilními výnosy zrna je ekonomickým přínosem při pěstování na zrno. Výhodou je rychlé uvolňování vody ze zrna. Pěstitelům v lokalitách napadených zavíječem kukuřičným doporučujeme pěstovat Bt formu PR39F56.
Novinkou je i hybrid P8000 (FAO S 240/ Z 230) určený pro pěstování i ve vyšších polohách než je lokality Potěhy. Jedná se rovněž o univezrální materiál určený na silážní i na zrno. Mohutné a bohatě olistěné rostliny zaručují vysoký výnos silážní hmoty doplněný vysokým výnosem energie a dobrou stravitelností. Pěstitelé zrnové kukuřice jistě ocení svižnost, se kterou tento hybrid dokáže uvolňovat vodu ze zrna.

Výsledky sklizní
Dalšími hybridy, které se jednoznačně těšily zájmu účastníků akce byly ty, které při veřejné sklizni potvrdily svoji výkonnost. Z celého představeného sortimentu dosáhl v Potěhách nejvyšší výnos hybrid PR38N86. Při přepočítané 14% vlhkosti to bylo 13,72 t/ha. Následovaly jej PR38Y34 a PR38A79. Všechny tyto tři hybridy jsou ze skupiny středně raných hybridů s FAO na zrno od 280 do 300, což jednoznačně pěstitelům z dané oblasti napovědělo, na jaké hybridy se v nadcházející sezóně zaměřit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *