Možnosti herbicidní regulace plevelů v kukuřici

Spektrum herbicidů registrovaných do kukuřice je poměrně široké. Jejich výběr lze proto velmi dobře přizpůsobit plevelnému spektru pozemku a povětrnostním podmínkám.

Z pohledu omezení konkurenčního působení plevelů je vhodné preemergentní, případně časné postemergentní ošetření herbicidem s reziduálním působením v půdě. Jistou výhodu mají herbicidy, které lze použít preemergentně i časně postemergentně, i když to vždy neznamená, že jejich účinnost v obou aplikačních termínech bude stejná na všechny plevele. Výhodou klasického postemergentního ošetření je naopak cílenost aplikačního zásahu a možnost zasáhnout širší spektrum plevelů včetně vytrvalých druhů. Kritéria, podle kterých je vhodné se rozhodovat o aplikačním termínu, jsou uvedena v tabulce.

Tyto a další podrobné informace o možnosti herbicidní ochrany kukuřice se dočtete v časopise Úroda (2/2020) v článku doc. Ing. Miroslava Jursíka, Ph.D., a prof. Ing. Josefa Soukupa, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze.*

 

Rozhodovací kritéria při volbě aplikačního termínu herbicidů v kukuřici

Kritérium Termín aplikace
preemergentní ošetření časné postemergentní ošetření klasické postemergentní ošetření
Šířka aplikačního termínu od výsevu do vzejití kukuřice

5–10 (15) dní

kukuřice 1–3 listy

4–7 (10) dní

kukuřice 4–6 listů

5–10 (15) dní

Plevelné spektrum plevele vzcházející z povrchových vrstev půdy (laskavce, lilky, heřmánky, pěťoury, kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední atd.) a druhy s rychlou dynamikou zaplevelení na počátku vegetace a za chladného počasí (hořčice rolní, penízek rolní atd.) merlík bílý, ježatka kuří noha, mračňák Theophrastův, bažanka roční, durman obecný, opletka obecná, kakostovité plevele, výdrol slunečnice a řepky atd. vytrvalé plevele (pýr plazivý, pcháč rolní, svlačec rolní, přeslička rolní, rdesno obojživelné atd.), plevele vzcházející etapovitě (ježatka kuří noha, béry, durman obecný, bažanka roční atd.) a plevele odolné k půdním herbicidům (opletka obecná, svízel přítula, zemědým lékařský atd.)
Intenzita zaplevelení velmi vysoká (počítá se s opravami) střední střední až nízká
Sorpční schopnost půdy půdy s nízkou sorpční schopností (lehčí půdy s nižším obsahem humusu), na velmi lehkých půdách je vhodné snížit dávku herbicidu půdy se střední a vyšší sorpční schopností (půdy s vyšším obsahem humusu) nemá vliv
Vlhkost půdy dostatek vody v půdě a příznivá srážková předpověď mírný nedostatek vody v půdě nemusí vadit pozvolné vzcházení plevelů v důsledku nedostatku vody v půdě
Nadmořská výška vyšší polohy (obvykle lehčí půdy a více srážek) nižší a střední polohy (časté přísušky) vhodné do všech oblastí, ale využívá se především v těch nejnižších
Technologie a kvalita zpracování půdy orané pozemky s kvalitní předseťovou přípravou půdy (drobtovitá struktura, bez hrud a organických zbytků na povrchu půdy) hrubší půdní struktura a menší množství organických zbytků na povrchu nemusí být na závadu není rozhodující (vhodné pro půdoochranné technologie, využívající setí do nezpracované půdy)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *