Monitoring virové žloutenky vodnice v roce 2017

Virus mozaiky vodnice (TuYV), způsobující virovou žloutenku vodnice, nabývá v porostech ozimé řepky na významu. Je to do určitě míry dáno tím, že v souvislosti se zákazem insekticidního moření osiva došlo k nárůstu populací hlavního přenašeče – mšice broskvoňové. Podzimní období je pro šíření viru klíčové.

V průběhu roku 2017 prováděli odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., cílený monitoring zaměřený na výskyt viru v agroekosystému – konkrétně v porostech ozimé řepky, jarní řepky, hořčice bílé a některých plevelech. Celkem bylo v průběhu roku sesbíráno 209 vzorků rostlinného materiálu z různých oblastí České republiky. Výsledek monitoringu přinesl následující údaje: u 160 případů byla zjištěna přítomnost viru TuYV. U vzorků ozimé řepky bylo zjištěno vysoké procento napadených porostů, kdy celkové zastoupení pozitivních nálezů činilo 82 % z odebraných vzorků. U plevelných rostlin byly na TuYV pozitivní rostliny violky rolní, hořčice rolní a zemědýmu lékařského. Ochrana proti samotnému viru není možná. Jedinou možností je monitoring přenašeče a cílená ochrana proti němu. Projevy infekce jsou o to masivnější, čím ranější porost je infikován.

Více informací přináší článek Ing. Lucie Slavíkové a kolektivu z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, a České zemědělské univerzity v Praze v časopise Úroda (6/2018, str. 54–58).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *