Monitoring a ochrana proti hlavním škůdcům řepky na podzim

V posledních letech způsobuje zemědělcům ochrana řepky proti podzimním škůdcům značné problémy. Příčinou jsou některé druhy, které dříve neškodily, poměrně úzký sortiment registrovaných přípravků na ochranu řepky na podzim a v některých případech nedostatečná účinnost v důsledku narůstající rezistence. Stále častěji se také v závislosti na ročníku vyskytují výkyvy počasí, jako jsou teplý a dlouhý podzim a zima. Tyto informace uvádějí odborníci z České zemědělské univerzity v Praze a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně v připravovaném vydání časopisu Úroda.

Tato skutečnost podle nich může výskyt a škodlivost některých škůdců spolu s ostatními faktory podpořit. Problém se škůdci řepky na podzim spočívá také v dosud neúplných znalostech jejich životních cyklů a adaptací na klimatické změny. S tím souvisí problematické stanovení optimálních termínů ošetření díky nedostatečným znalostem metod monitoringu. V neposlední řadě narůstající škodlivost podporuje také vysoký podíl řepky na orné půdě v důsledku nedodržování osevních postupů (řepka na stejném poli již po dvou letech). Příspěvek přináší přehled vybraných škůdců řepky na podzim (dřepčík olejkový, dřepčíci rodu Phyllotreta spp., mšice broskvoňová), jejich životní cykly, metody monitoringu a možnosti ochrany.*

Více informací se dočtete v zářijovém vydání časopisu Úroda (9/2019) v článku autorů Ing. Tomáše Hovorky, z České zemědělské univerzity v Praze, prof. RNDr. Ing. Františka Kocourka, CSc., a Ing. Jitky Staré, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *