Moderní způsob regulace porostů obilnin

Společnost Bayer představila na začátku tohoto roku nový regulátor růstu určený do obilnin. Pokusy s přípravkem Fabulis® OD ukázaly, že rostliny krátí a navíc stimuluje zesílení stébel. Výsledkem je porost lépe odolávající poléhání. Regulátor je možné úspěšně použít i při nižších teplotách je dobře mísitelný s dalšími přípravky na ochranu rostlin.

V rámci patnáctého ročníku konference Bayer ExperForum proběhlo 12. ledna na TV Zemědělec i představení novinky v podobě regulátoru růstu Fabulis® OD. Podrobně o něm hovořil Ing. Josef Suchánek ze společnosti Bayer. Společnost DW AGRO, a. s., prováděla v roce 2020 pokusy s tímto regulátorem a výsledky prezentoval Ing. Vojtěch Kašpar.

Moderní regulátor růstu by v současné době měl efektivně regulovat porost. Vedle toho od něj zemědělci mohou očekávat flexibilitu z pohledu termínu aplikace i výše dávky. Pro pěstitele je důležité, aby jeho použití bylo bez omezení s ohledem na životní prostředí. Musí se s ním dobře pracovat v polních podmínkách, být bezproblémově mísitelný a také šetrný k polním plodinám,“ vyjmenoval jednotlivé požadavky Ing. Suchánek.

Fabulis® OD obsahuje účinnou látku prohexadione-calcium. Přípravek je na olejové bázi a jeho příjem do rostliny probíhá přes list a další zelené části. Systémově působí od 5 °C. Popisovaný přípravek působí jako inhibitor biosyntézy giberelinů. „Od letošní novinky očekáváme zkrácení rostlin, jejich zesílení a celkové vyrovnání porostu. Velkou předností je i podpora kořenového systému a rychlost působení,“ vyjmenoval Ing. Suchánek. Společnost Bayer jej bude zemědělcům dodávat v pětilitrových kanystrech. Díky kombinaci uvedené účinné látky s olejovými složkami a síranu amonného je vše již obsaženo v kanystru pro přípravu postřikové kapaliny.

Co odlišuje novinku společnosti Bayer od aktuálně nabízených regulátorů růstu, je jeho formulace na olejové bázi. V kombinaci s již uvedeným síranem amonným se podařilo u přípravku Fabulis® OD dosáhnout lepší přilnavosti kapaliny, vyšší pokryvnosti listů a v neposlední řadě se zrychluje samotný příjem účinných látek. „Právě rychlý příjem je jedním z praktických přínosů nového regulátoru. Přípravek lze využít i v chladnějším počasí a pěstitelé jistě ocení i odolnost k dešťovým srážkám,“ vyjmenoval Ing. Suchánek.

Další přednosti má Fabulis® OD při aplikaci. Lze jej velmi dobře kombinovat s dalšími přípravky na ochranu rostlin a je dobře mísitelný. S ohledem na složení není potřeba dodávat externí smáčedlo pro to, aby regulátor účinkoval. Novinka nabízí flexibilitu v použití. Jak již bylo zmíněno, popisovaný regulátor začíná působit od 5 °C. Nejlepších výsledků lze samozřejmě dosáhnout za situace, kdy jsou teplotně optimální podmínky pro růst a vývoj rostlin. Můžeme ale počítat s tím, že široké teplotní rozmezí a nezávislost na slunečním svitu dovolují široký aplikační interval a optimální načasování i s ohledem na další pracovní operace v podniku,“ uvedl Ing. Suchánek.

Přípravek Fabulis® OD je registrován do všech druhů obilniny v maximální dávce 1,5 l/ha, maximální počet aplikací jsou dvě. Díky loňským zkušenostem z tuzemských pokusů a provozních informací z Německa doporučují zástupci společnosti Bayer maximální dávku pro regulaci růstu u ozimé pšenice na úrovni 1,2 l/ha. U jarního ječmene to je to podobně a u ječmene ozimého až 1,5 l/ha. Přípravek je vhodné aplikovat do konce sloupkování, tedy do BBCH 39. U tritikale a žita je Fabulis® OD registrován přibližně do poloviny sloupkování (do fáze BBCH 34). V porostech tritikale by měla dostačovat maximální dávka 1,2 l/ha, zatímco u žita to je 1,5 l/ha maximálně registrovaných.*

 

Více si můžete přečíst v Zemědělci č.7/2021.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *