Moderní technologie v Nabočanech

Téměř 90 vystavovatelů, především z řad prodejců zemědělské techniky, majitelů a zástupců odrůd a firem zaměřených na ochranu a výživu plodin, se zúčastnilo výstavy Naše pole, která proběhla v Nabočanech na Chrudimsku. Nechyběly ani vysoké školy a výzkumné ústavy a nabídka regionálních potravin z východních Čech. Celá akce probíhala na ploše 17,5 hektaru, což zahrnuje i místo určené pro parkování návštěvníků.

Výstava navázala v roce 2001 na dlouholetou tradici polních dnů v Chrudimi, které pořádala Oseva Agri Chrudim, a. s. V letošním roce proběhl již patnáctý ročník akce, která je v současné době koncipována jako dvoudenní. Ačkoliv je tradičně věnována především přehlídce odrůd polních plodin, v posledních letech byla posílena také atraktivní výstavou zemědělské techniky a odborným programem. Organizátorem výstavy je od roku 2010 vydavatelství Profi Press  s. r. o.

Přehlídka odrůd
Pro návštěvníky bylo připraveno celkem 645 prezentačních parcelek. Návštěvníci na nich mohli porovnat přes 100 variant ochrany plodin na ozimé pšenici, jarním ječmeni, slunečnici a kukuřici. Dále také 70 variant výživy plodin na ozimé pšenici, ozimém ječmeni, ozimém tritikale, ozimé řepce, cukrovce, kukuřici a slunečnici.
Zbytek parcelek byl věnován ukázkám odrůd polních plodin. Pro tuto výstavu bylo založeno celkem 186 ozimých a 27 jarních obilnin. Z toho 113 odrůd ozimé pšenice, 38 odrůd ozimého ječmene, 18 odrůd ozimého tritikale a 16 odrůd žita. K vidění bylo 82 odrůd ozimé řepky a 18 pokusných parcel s touto plodinou, tři odrůdy hořčice a čtyři slunečnice. Dále si mohli pěstitelé prohlédnout 14 odrůd luskovin a deset hybridů kukuřice, 20 odrůd cukrovky a krmné řepy a 39 parcel pícnin.
Zasety byly i trávy a travní směsi, len, ozimá vikev, hořčice sareptská, jarní řepka, česnek a další plodiny. Nechyběly ani alternativních plodiny jako hrachor setý, pískavice řecké seno, cizrna beraní, světlice barvířská, komonice bílá, lnička setá, katrán habešský, sléz krmný, šťovík a lesknice kanárská.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na pozemcích výstavy založil demonstrační parcely podle svých metodik s ozimou pšenici, ječmenem, tritikale, žitem a bramborami, které zahrnovaly například odlišný způsob hnojení nebo aplikaci podpůrných látek. Návštěvníci si kromě jiného mohli prohlédnout některé obilniny ze Seznamu doporučených odrůd. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., ve svojí expozici provozoval poradenské centrum.

Moderní technologie v akci
České zemědělská univerzita (ČZU) se dlouhodobě věnuje polním robotům, dokonce se jí daří vítězit i na jejich mezinárodních soutěžích. Letos doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. z ČZU přivezl svoje „mazlíčky,“ také na výstavu Naše pole. Robot Eduro Maxi předvedl autonomní navigaci v řádcích kukuřice, což je jedna z disciplín, ve které se soutěží. Předobrazem zahradního robota by mohl být chodicí šestinohý FireAnt. Nechybělo ani předvedení dronů, které v poslední době rychle získávají na popularitě. Vybavené vhodnou kamerou by mohly agronomovi poskytnout další informace o stavu porostu. Polní roboty jsou sice technologie mnohoslibná, v zemědělství je nicméně zatím ještě nevídáme.
Proto byla připravena také technika, která na polích již jezdí. Ing. Václav Brant, Ph.D., z ČZU poskytl výklad ke čtyřem strojům na pásové zpracování, což je technologie, která vznikla v Severní Americe a objevuje se v posledních letech i u nás. Pěstitelé si v České republice od ní slibují především lepší ochranu půdy před erozí. Kromě toho se předvedlo i sedm strojů na přesné setí.

Kdo vytrval, mohl vyhrát
Každý výstavní den prakticky uzavíralo losování věcných cen, mezi které patřil například tablet, předplatné časopisu a drobné ceny. První cenu, pilu Husquarna si odnesli Jaroslav Bělina ze Zruče nad Sázavou a Ing. Hynek Hladík z Bydžovské Lhotky. Pořadatelé by také chtěli poděkovat generálnímu partnerovi výstavy, kterým je ČSOB, a. s., a Odbornému učilišti Chroustovice, která se na práci spojené s obhospodařováním výstavních pozemků podílí celoročně, brigádnicky pomáhá při instalaci výstavy a umožnila pořádání slavnostního večera. Poděkování patří také dalším spolupořadatelům, kterými je Oseva Agri Chrudim, a. s., a Střední škola zemědělská a vyšší škola odborná Chrudim.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *