Míra rizika výskytu bílé hniloby řepky se zvýšila

Inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského provedli druhý výpočet rizika výskytu bílé hniloby řepky na lokalitách, na kterých řepka dosáhla fáze BBCH 63–65. Výsledky prognózy jsou zobrazeny v přiložené mapě. Míra rizika výskytu se zvýšila po další vlně dešťů, které přišly v druhé polovině 19. týdne. Informuje o tom zpráva Rostlinolékařského portálu.

Vlhkost v porostech ovlivnila podmínky pro start infekce, a kde neproběhlo ošetření, je možno podle portálu očekávat střední a silné napadení porostů na konci sezóny. Prozatím nebyly zaznamenány příznaky primárních infekcí, což se může ale změnit po deštivé periodě, která podle všeho bude pokračovat až do konce 20. týdne. Slabé výskyty choroby byly v minulém roce detekovány koncem 21. týdne. Situace minulého roku se tak může opakovat i letos.

Inspektoři ÚKZÚZ vyhodnocují podmínky pro výskyt choroby, přičemž stále platí, že i za nesplněných podmínek pro klíčení apothecií může docházet k infekci původcem bílé hniloby. Ve vztahu k ozimé řepce jsou podmínky zpravidla splněny krátce před kvetením a v květu. K zachycení askospor na rostlině, jejímu vyklíčení a vniknutí do rostliny dochází při teplotě nad 7 °C a vlhkosti vzduchu v porostu 80 % a více za tři dny. Ke splnění podmínky vyšší vzdušné vlhkosti napomáhají zachycené spadlé petály na rostlinách, které jsou současně zdrojem výživy pro klíčící askospory. Infekci mohou negativně ovlivnit prudké srážky s úhrny nad 15 mm (dochází ke smývání spor z povrchu rostlin).

Kolísavé počasí občasnými přeháňkami, které proběhly v minulých dvou týdnech prodloužilo dobu vhodnou pro infekci a na řadě lokalit se tak změnila prognóza z nízkého na střední či vysoké riziko napadení, varuje zpráva Rostlinolékařského portálu.

Další informace o hlízence se dozvíte na Rostlinolékařském portálu v sekci škodlivé organismy: bílá hniloba řepky a v prognóze hlízenky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *