Mění sortiment produktů

Šest přípravků na ochranu rostlin, aplikace pro chytré telefony a mírná úprava loga. To jsou hlavní novinky, které oznámila Adama CZ, s. r. o., na setkání v Kurdějově. Kromě jiné ho se na akci hovořilo také o změnách počasí nebo vývoji na trhu s přípravky na ochranu rostlin.

O nových přípravcích pro rok 2019, které jsou již registrované, nebo se registrace očekává, hovořil marketingový manager společnosti Adama CZ Ing. Jiří Vašek. Uvedl, že připravují fungicid do pšenice a ječmene s názvem Gigant (isopyrazam, prothioconazole) zaměřený proti všem hospodářsky důležitým chorobám včetně fuzarióz v klasu. Použitelný by měl být i do druhého ochranného pásma podzemních vod. Kvůli navázání účinné látky isopyrazam na voskovou vrstvičku rostliny má dlouhodobou účinnost, mechanismus zároveň zvyšuje odolnost vůči smyvu deštěm. Registrována by měla být dávku 1 l/ha, stačit by podle Ing. Vaška mělo i 0,8 l/ha. Dalším připravovaným fungicidem je Dirigent (difenoconazole, tebuconazole). Určený je do pšenice (v dávce 1 l/ha) a řepky (0,8 l/ha) a má sloužit jako náhrada za Zamir. Účinkovat má i na fuzariózy, použitelný je třikrát za sezónu. Do sadů bude určen fungicid Embrelia (difenoconazole, isopyrazam), předpokládá se registrace pro jabloň a hrušeň v dávce 1,5 l/ha. Ing. Vašek u něj zdůraznil dlouhé preventivní působení, odolnost ke smyvu deštěm a dlouhou kurativní účinnost proti strupovitosti. Působit má i na další choroby.
Mezi herbicidy je novinkou v nabídce společnosti Adama letos registrovaný herbicid do kukuřice Nikita (mesotrione, dicamba, nicosulfuron). Určený je proti jedno- a dvouděložným plevelům v dávce 0,4 kg/ha; potřebuje smáčedlo. Slouží podle Ing. Vaška jako komponenta například k přípravkům Sulcotrek, Efica 960 EC nebo Tomahawk, a to podle situace na konkrétním pozemku – především s ohledem na výskyt ježatky a dalších prosovitých trav. Čerstvou registraci má herbicid Tomigan XL (florasulam, fluroxypyr), určen je v dávce 0,8–1,5 l/ha do ozimé pšenice, ozimého a jarního ječmene a ozimého tritikale proti jednoletým dvouděložným plevelům.
Poslední připravovanou novinkou je pomocný přípravek Arrest Plus (karboxylovaný styren butadien kopolymer) se smáčedly.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *