Makromycety na poli

Když se v souvislosti s pěstováním polních plodin mluví o houbách (říše Fungi), má každý na mysli houbové patogeny, které se vyskytují na různých plodinách a mohou způsobovat ztráty na výnosech a kvalitě produkce. Občas se ale i v monokulturní poušti několika málo pěstovaných kulturních plodin naleznou zástupci makromycet, což jsou téměř bez výjimky vlastní houby vřeckovýtrusé (Pezizomycotina) a houby stopkovýtrusé ze skupiny Agaricomycotina.

Výskyt těchto makromycet sleduje RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D., z Agrotest fyto, s. r. o., již několik let a postupně se mu podařilo s pomocí člena Ústřední houbařské poradny ČMS v Praze Ladislava Platila určit, o jaké druhy se jedná:

▪ hnojník (nejpravděpodobněji hnojník domácí),

▪ kukmák okázalý,

▪ límcovka modrá nebo bělomodrá,

▪ pláčivka sametová,

▪ bedla zardělá,

▪ křehutka,

▪ polnička polokulovitá.

Většina z výše uvedených druhů hub je v literatuře uváděna jako nejedlá, nebo se různí autoři ve svém posouzení diametrálně liší. Pozitivním zjištěním je, že se v monokulturní polní pustině nacházejí i jiné houby než fytopatogení.

Tyto informace i s fotografickou dokumentací uvádí článek RNDr. Tomáše Spitzera, Ph.D., z Agrotest fyto, s. r. o., v červnovém vydání časopisu Úroda.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *