Makadlovka v porostech cukrovky

Na řadě lokalit byly počátkem května zaznamenány první výskyty imag makadlovek (m. řepná a lebedová) škodících na řepě. Situace ve 22. týdnu ukazuje na postupný nárůst četnosti makadlovek zachytávaných ve feromonových lapačích instalovaných v porostech cukrovky. I přes kolísavý průběh počasí je možné plánovat ošetření na první polovinu června. Uvádí to Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Ochranné opatření by podle portálu mělo být provedeno těsně po prvním silném náletu, před hromadným kladení vajíček. V tomto období je tedy doporučeno prohlédnout porosty a aplikaci spojit s ošetřením proti dalším škůdcům, kteří se v porostech vyskytují (mšice maková, mšice broskvoňová a housenky můr). Aplikace směřovaná na vajíčka a mladé housenky bývají méně účinná. Housenky jsou ukryté v srdéčku řepy a chemický přípravek na ochranu rostlin je málo efektivní. Dospělci jsou aktivní v noci a vyšší účinek bude mít aplikace ve večerních nebo nočních hodinách. Pokud se vyskytnou vysoké nálety do lapáku v pozdějších fázích vývoje řepy, je nutné zásah opakovat. V hustém zapojeném porostu je nutné aplikovat minimálně 400 l/ha vody, aby se docílilo kvalitního ošetření spodní části listů i srdéčkových listů (vyšší účinnost tedy mají postřikovače s podporou vzduchu), doporučuje portál.

Dospělci se vyskytují od poloviny dubna do podzimu. Oddělit od sebe jednotlivé generace je obtížné, neboť se překrývají. Jak informuje Rostlinolékařský portál, první generace motýlů, líhnoucí se z kukel, se obvykle vyskytuje od poloviny dubna do začátku května, zatímco dospělci z přezimujících housenek se vyskytují od konce května do poloviny června. Druhá generace se vyskytuje v červnu a červenci. Nejpočetnější je třetí generace od začátku srpna do začátku září, která se prolíná se čtvrtou generací, vyskytující se až do sklizně. Vývoj housenek na podzim se zastavuje při teplotách pod 10 °C. Největší škody způsobují housenky druhé a třetí generace, které mohou být příčinou hniloby řepy.

Z preventivních opatření se podle údajů zveřejněných na portále potvrzuje efekt orby po sklizni, která redukuje larvy a kukly v půdě, a dále důsledná likvidace plevelů z čeledi Chenopodiaceae (jedná se rovněž o hostitele škůdce) včetně dodržení delšího odstupu řepy v osevním sledu.

Další informace přináší Rostlinolékařský portál v aplikacích Mapy výskytu ŠO nebo  Aktuální výskyty v okrese.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *