Makadlovka řepná na cukrovce

Makadlovka řepná (Scrobipalpa ocellatella) je staronový škůdce se zvyšující se škodlivostí v posledních letech. Pro namnožení je důležité suché období především v květnu a červnu, kdy se vyvíjejí housenky první generace. Pokud trvá sucho několik let za sebou, je vysoká pravděpodobnost gradace. Předpovědní model funguje – přemnožená makadlovka je opět na polích, sděluje Ing. Kamil Holý, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně v časopise Úroda.

Jak připomíná, míra poškození cukrovky závisí na počtu housenek a průběhu počasí. Nejvyšší poškození vzniká v letních měsících při nedostatku srážek, kdy listy v srdéčku nerostou a housenky je dokáží kompletně zničit. V důsledku žíru housenek v srdéčku i bulvě vzniká brána pro infekce – vzrůstá riziko hnilob bulev. Obnovení růstu listů po srážkách snižuje cukernatost.

Ochrana je podle Ing. Holého nejúčinnější na první generaci. Zda provést ochranu i proti dalším generacím, záleží na mnoha faktorech, které se odvíjí od celkové ekonomiky pěstování. Je to individuální a každý se musí rozhodnout sám, zda se mu další vstup vyplatí.

Podle čeho se rozhodovat:

  1. Předpokládaný průběh počasí (nejdůležitější faktor) – pokud je optimum srážek, řepa roste, tak neškodí ani výskyt dvou housenek na rostlinu – stačí jim urůst. S poklesem rychlosti růstu se škodlivost zvyšuje.
  2. Početnost dospělců v lapácích nebo v porostu – při vysokém výskytu provést jeden až dva (tři) postřiky proti dospělcům. Počet aplikací zvolit podle rozvleklosti a v závislosti na intenzitě náletu.
  3. Doba sklizně – u pozdě sklízených porostů je zdravotní stav řepy důležitější.

Další informace přináší článek Ing. Kamila Holého, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně v časopise Úroda (8/2019).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *