Mák potřebuje zlepšit pěstební technologie

Nejen pěstebním technologiím máku byla věnována první akce sdružení Český mák uskutečněná 4.července v Stehelčevsi na okrese Kladno. Po prvním jednání členů nedávno založeného sdružení se konal odborný seminář, na který navázala prohlídka pokusů na pozemcích společnosti Penta Dřetovice s.r.o.

Na pozemcích vedených odborníky z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) byly demonstrovány možné intenzity pěstování máku odrůd Opal, Lazur a Przemko. Jak bylo možné zjistit i při letmé prohlídce porostů, na ošetření herbicidy, které je u máku velmi obtížnou součástí agrotechniky, nejcitlivěji zareagovala nízkomorfinová odrůda Przemko.
Právě demonstraci možné ochrany proti plevelům byla věnovaná další velká část pokusných pozemků. Srovnávat bylo možné devatenáct způsobů ochrany, u kterých organizátoři nezvykle a pro pěstitele jistě velmi zajímavě uvedli i ceny ošetření. Ty se pohybovali od 800 až do 3700 Kč na hektar. Reálně bude tyto pokusy možné zhodnotit až po sklizni, ale realizátor pokusů, doktorand z ČZU ing. Pavel Cihlář se shodl s přítomnými pěstiteli, že nejlépe zatím vypadá a také po cenové stránce je přijatelné ošetření porostů preemergentně kombinací přípravků Lentipur 0,8 l/ha a Command 0,1 l/ha, na které v průběhu vegetace navázala dvě ošetření přípravkem Affinity v dávce 1 kg/ha.
Správná ochrana porostů je jen jednou z mnoha součástí dobře zvládnuté agrotechniky máku. Abychom si udrželi při pěstování máku konkurenceschopnost, nebude možné mák pěstovat s výnosem 0,68 t/ha. Takový průměrný výnos docílili čeští pěstitelé v loňském. Vždyť i před lety bylo u nás obvyklé dosahovat výnosu až 1,3 t z hektaru. Proto je třeba se agrotechnice máku věnovat. Jak na semináři uvedl Doc. Ing. Miroslav Bechyně, DrSc., z ČZU, nabízí se v současné pro agrotechniku mnoho nových možností. Mimo jiné zmínil pěstování ozimého máku. Jak dokazují výsledky pokusů, ozimý mák dává vyšší než mák setý na jaře, obzvláště později na jaře. Předpokladem pro pěstování ozimého máku je však vyšlechtění a registrování ozimých odrůd. Podle doc. Bekyně by pěstování máku prospěla také peletizace osiva, která by přinesla lepší úroveň namoření osiva, přesnější setí atd.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *