Linka disponuje inovativním řešením

Zemědělské družstvo Unčovice provozuje kromě rostlinné a živočišné výroby také bioplynovou stanici, pronajímá budovy a zajišťuje zemědělské služby s vlastní technikou. V posledních letech se snaží výrobu centralizovat na středisko v Unčovicích. Také proto se představitelé družstva rozhodli ve spolupráci se společností PAWLICA s. r. o. vybudovat přímo v Unčovicích sklad ječmene a novou posklizňovou linku s inovativními prvky. Jedná se přitom již o druhou posklizňovou linku v ZD Unčovice, ta první byla v roce 2010 postavena v Nákle.

Linka je prioritně určena pro skladování ječmene. Díky její univerzálnosti však lze naskladnit veškeré komodity od řepky až po kukuřici. V minulosti ZD Unčovice čistilo ječmen na třech starších posklizňových linkách. Nová linka má celkovou kapacitu 6800 tun ječmene. K uskladnění jsou určena čtyři sila BROCK, každé o kapacitě 1700 tun ječmene s možností rozšíření o další dvě sila s celkovou kapacitou 3400 tun. Linka má hodinovou výkonnost 150 t/h pšenice při naskladnění, 80 t/h při vyskladnění bez finálního čištění a 75 t/h při vyskladnění s finálním čištěním. Společnost PAWLICA na nástrahy podloží využila osvědčené řešení spodní stavby, tedy příjmový bezezbytkový koš pro mělké zakládání a železobetonové desky sil, samostatné pro každé silo. „Speciálně tvarovaným příjmovým košem jsme ušetřili výkopovými pracemi hloubku 1,5 metru a bez problému se tak dostali nad hladinu spodní vody,“ vysvětlil manažer projektu Ing. Ondřej Bucher z olomoucké pobočky společnosti PAWLICA s. r. o., který měl v Unčovicích na starosti výstavbu nové posklizňové linky.

Hned dvě inovativní řešení

Americký výrobce obilních sil Brock aktuálně ve svém výrobním programu nabízí nový typ provzdušňovacího průduchu. Tento inovativní prvek výrazně posouvá rosný bod vně sila a v kombinaci s celoroštovou perforovanou podlahou vytváří ideální prostředí pro dlouhodobé skladování ječmene. Optimální proudění vzduchu v celém vnitřním prostoru sila zamezuje tvorbě plísní, vniknutí ptactva i hlodavců. ZD Unčovice jsou teprve druhým podnikem v České republice, který toto řešení využívá,“ informoval Ing. Bucher. Druhým inovativním řešením je technologie měření teplot v obilních silech, kde firma PAWLICA použila teploměrné kabely se speciální povrchovou úpravou. Tyto kabely jsou umístěny v konstrukci střechy tak, aby se eliminovalo riziko utržení kabelu při vyskladňování. Výhodou jsou podle Ondřeje Buchera zcela hladké střešní plechy sila bez otvorů, což prodlužuje životnost celé střechy a tím i ochranu uskladněné komodity.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *