Které insekticidy na blýskáčky zaberou a které selžou?

Insekticidy na bázi běžných esterických pyretroidů (lambda-cyhalothrin, deltamethrin, cypermethrin, alpha-cypermethrin, zeta-cypermethrin, esfenvalerate, beta-cyfluthrin, gamma-cyhalothrin) v ochraně proti blýskáčkovi řepkovému (Brassicogethes aeneus Fabricius, 1775) zcela jistě selžou. V polních podmínkách nelze očekávat vyšší účinnost než na úrovni 20–40 %. O dvou pyretroidech se ale stále uvažuje jako o možné alternativě. Jsou to tau-fluvalinate (v Mavriku Smart) a etofenprox (např. v Trebonu OSR nebo v Magmě). Informuje o tom ve svém článku (příloha časopisu Úroda s názvem Řepka – 4/2021) Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D., z firmy Agritec Plant Research, s. r. o., Šumperk.

Jak upřesňuje, u tau-fluvalinatu byl v roce 2020 znamenán výrazný nárůst rezistence u českých i slovenských populací blýskáčků oproti předchozím rokům. Za vhodnou alternativu tau-fluvylinát již nelze považovat. Na druhou stranu je to jeden z mála insekticidů, které lze používat do kvetoucího porostu. Nastane-li situace, že bude nutné z nějakého důvodu řešit volbu mezi běžným esterickým pyretroidem a tau-fluvalinatem (např. aplikace do kvetoucího porostu), tau-fluvalinate je stále přeci jenom lepší volbou, uvádí.

Na rozdíl od všech ostatních pyretroidů si relativně vysokou účinnost na blýskáčky udržuje eterický pyretroid etofenprox. Ale ani zde to není zcela bezproblémové. Budou-li opravdu vysoké výskyty blýskáčků (tím míníme 30 a více dospělců/květenství), nemusí tento insekticid podle Ing. Seidenglanze poskytnout uspokojivou ochranu.

V roce 2020 byl též zaznamenán pokles citlivosti blýskáčků k neonikotinoidům. Acetamiprid, jediný nyní v řepce použitelný neonikotinoid, aplikovaný sólo při velkém výskytu blýskáčků s velkou pravděpodobností selže na řadě míst v ČR. Na Slovensku je situace o něco lepší. Acetamiprid má svou nezastupitelnou roli v aplikaci proti bejlomorkám. Mělo by se o něm též uvažovat jako o posilovači účinku pyretroidu na stonkové krytonosce. A navíc, když se použije v kombinaci s esterickým pyretroidem, přispěje to k brždění vývoje rezistence krytonosců proti pyretroidům. Jediným skutečně plně účinným insekticidem na blýskáčka řepkového ze skupiny do řepky registrovaných přípravků je indoxacarb (Avaunt). Budou-li vysoké výskyty blýskáčků, je dobré zvolit tento insekticid, uvádí odborník.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *