Kompletní zemědělské služby

V okolí Chotiměři v okresu Domažlice najdeme velkou část množitelských ploch sortimentu osiv nabízených společností BOR, s. r. o., Choceň. Konkrétně v Chotiměři je čisticí stanice osiv. Odtud se prodávají přípravky na ochranu rostlin i hnojiva. V areálu se také vykupuje merkantil. Veškeré zázemí mohou využívat zemědělci v celých západních Čechách.

Společnost BOR, s. r. o., Choceň, působí na českém trhu od roku 1993. Svou činnost opírá nejen o zkušenosti získané ze svého působení v agrárním sektoru, ale i o silné zázemí svých mateřských společností. V Německu to byla firma Bay- Wa a v Rakousku RWA. V současné době dochází ke změně vlastnických práv, kdy se jediným vlastníkem má stát firma RWA. To s sebou pravděpodobně přinese i změnu názvu české společnosti.

Firma BOR se od začátku devadesátých let minulého století rozvíjela do současné podoby společnosti, která zemědělcům nabízí ucelený servis úzce spojený s rostlinnou výrobou. Na počátku se společnost BOR věnovala nabídce krmiv a také obchodu se zemědělskými komoditami. Postupně se ale nabídka služeb pro zemědělce začala rozšiřovat. V současné době je firma BOR známá ve všech regionech ČR, i když díky svým střediskům má v některých regionech silnější zastoupení. Tradiční oblastí, kde společnost BOR působí, jsou východní Čechy, a to díky zázemí, které poskytuje silo v Žamberku. Najdeme zde posklizňovou linku, která umožňuje čištění sklizených komodit a také případné dosoušení. Silo má kapacitu 20 tisíc tun a velkou výhodu v podobě vlastní železniční vlečky. V případě potřeby tak není problém kompletovat ucelené vlaky pro odvoz zboží. Součástí areálu jsou i halové sklady, kam se vejde asi 6000 tun merkantilu. Většinou jsou tyto prostory určeny pro uskladnění ozimé řepky. Silo v Žamberku není ale jediné, které má společnost BOR k dispozici. Silné zastoupení má také na západ od Prahy a také v západních Čechách. Jedním z důvodů je již zmiňované zázemí. Nová centrála s možností uskladnění nabízeného materiálu je v Unhošti v okresu Kladno. Skladovací prostory typu sila najdeme také v Noutonicích v okresu Praha-západ, kde je k dispozici také sklad hnojiv. Další skladovací kapacity má společnost v Chotiměři u Horšovského Týna. Obilní silo zde má skladovací kapacitu deset tisíc tun v celkem šesti věžích. Podle zástupců firmy jde o investici důležitou z dlouhodobého hlediska. Specifikem střediska v Chotiměři v okresu Domažlice je především provoz výroby osiv. Společnost BOR není přímo šlechtitelskou firmou, i když několik odrůd přímo vlastní, mnoho dalších na našem trhu zastupuje a nabízí zemědělcům. Velká část nabízených osiv se zpracovává právě v Chotiměři. Jarní sezóna se věnuje obilninám a luskovinám. Hlavní sezóna přichází na podzim, kdy se tam upravuje kompletní sortiment ozimých obilnin. V areálu se nachází také sklady sloužící pro uskladnění přípravků na ochranu rostlin a hnojiv.

Spolupráce s množiteli

Areál v Chotiměři slouží zemědělcům již řadu let. V minulosti se zde upravovala drobná semena trav, máku nebo kmínu. Jak připomněl Ing. Kamil Štípek, Ph.D., vedoucí oddělení osiv, nyní se v Chotiměři vyrábí osivo obilnin, luskovin a greeningových komponentů. „Logicky z toho vyplývá, že přibližně čtyři pětiny produkovaných osiv se množí v okolí Chotiměře. Konkrétně ve vzdálenosti přibližně padesáti až šedesáti kilometrů,“ popsal Ing. Štípek. Hlavním důvodem je minimalizace nákladů spojených s dopravou. Jak přiznává zástupce společnosti BOR, naprosto ideální by bylo mít množení osiv rozmístěné v různých částech naší republiky. Tím hlavním přínosem je snížení nebezpečí nepřízně povětrnostních podmínek během vegetace, se kterými se v posledních letech pěstitelé a jejich porosty musí vypořádávat. „Dlouhodobě se nám ukazují oblasti, které jsou kvůli suchu rizikové. Přísušek, který mnohdy zasáhne jen určitou část republiky, může být pro množení osiv limitující,“ uvedl Ing. Štípek a připustil, že proti tomu stojí již zmiňované dopravní náklady. „V případě určitých plodin také není jednoduché najít množitele v dané oblasti. Není jednoduché množit žito, kvůli nebezpečí polehnutí a také vybrané plodiny využívané v rámci greeningových opatření vyžadují speciální přístup. V takových případech si nevybíráme jen podle oblasti množení, ale také podle zájmu a schopností podniku,“ dodal Ing. Štípek. V poslední době není jednoduché najít zemědělské společnosti ochotné množit osivo. „Je to trochu začarovaný kruh. Zemědělské podniky mají poměrně úzké osevní postupy a je proto těžké najít pozemky, kde by s dostatečným odstupem mohla růst množená plodina. Důležitým vlivem je také cena. Pokud je tlak na snižování ceny osiva, není možné výrazně navyšovat cenu za množení. Podle Ing. Štípka je ale v České republice velmi dobrá obměna osiv. Celý systém je podle něj nastavený poměrně dobře. Můžeme se pochlubit systémem ochrany práv majitelů odrůd a navíc se u nás používá poměrně vysoké procento certifikovaných osiv. „Naším úkolem je tento stav alespoň udržet, protože tím, jak se zvyšuje používání necertifikovaných osiv, stoupá riziko zavlečení různých chorob přenosných osivem,“ varoval Ing. Štípek.

Výhody tuzemského osiva

Čisticí stanice v Chotiměři zpracovává osivo vyprodukované na našem území a tedy přizpůsobené podmínkám v ČR. To je podle zástupců společnosti BOR velmi důležitá podmínka kvalitního a vitálního osiva. Další výhodou množení osiv v rámci České republiky je také konečná cena. V zahraničí se obchoduje osivo za mnohem vyšší cenu než u nás a pouze dovozem hotového osiva by u nás nebylo možné konkurovat. V běžných letech, kdy se během množení nevyskytují extrémy počasí, zemědělce konkrétní původ osiva příliš nezajímá. Podle zkušeností Ing. Štípka je pro ně rozhodující odrůda, kterou požadují. Jiná situace nastává, pokud v některých oblastech vypěstované osivo má hraniční hodnoty pro uznání. Pak se zemědělci obávají především o polní vzcházivost. Kapacita výroby osiv je tady asi 4500 tun ročně. Do budoucna se počítá s investicemi do různých částí technologie. „Počítáme, že se v budoucnu zaměříme více také na úpravu a čištění drobných semen. Uvažujeme o produkci ekologického osiva,“ doplnil Ing. Štípek.

Stále nablízku zemědělcům

Výhoda areálu v Chotiměři ale nespočívá jen v samotné výrobě kvalitního osiva. „Zemědělská veřejnost vnímá výhodu zázemí dodavatelské firmy v regionu, kde oni mají svá pole. Je pravda, že během sezóny se zemědělci dostávají do situace, kdy potřebují okamžitou pomoc, ať už se jedná o dodávku osiva, přípravku na ochranu rostlin nebo hnojiva. Často se nejedná o nějakou ucelenou dodávku odpovídající nákladu pro celý kamion. V takovém případě se ukazuje zázemí jako velká výhoda,“ popsal Ing. Štípek. Lidé se na nás mohou obrátit kdykoli a my jim můžeme hned pomoci,“ dodal zástupce společnosti BOR.

Kvalitní sortiment odrůd

Základem úspěchu na trhu s osivy ovšem nejsou jen kvalitní množitelé a zázemí pro úpravu osiv. První podmínkou úspěchu je kvalitní genetický materiál. Podle zástupců společnosti BOR je tato podmínka splněna například díky sortimentu odrůd ozimé pšenice. Za zmínku určitě stojí odrůda Barranco. Podle Ing. Štípka se dokáže vypořádat s nedostatkem srážek díky výborné produktivitě klasu. V roce 2018 byla nejlepší v rámci výnosu v německých státních zkouškách ve skupině odrůd s kvalitou E. Bonusem odrůdy je zároveň velmi dobrý zdravotní stav a výborná odolnost vůči poléhání. Největším skokanem v loňském roce v nárůstu množitelských ploch odrůd pšenic v Německu z roku na rok je odrůda Asory. Kombinaci velmi dobrých vlastností má tato odrůda díky svým rodičům. „Po odrůdě JB Asano to je zmiňovaná odolnost vůči suchu a po Memory má všechno ostatní, mrazuvzdorností počínaje, přes zdravotní stav a konče dobrou kvalitou zrna i při deštivých žních. Registrace v ČR proběhla v roce 2019 a výsledky tuto odrůdu pasovaly do pozice nejvýnosnější nově registrované pšenice s pekařskou kvalitou A na trhu,“ uvedl Ing. Štípek. „Obligátním esem v rukávu je naše nejprodávanější odrůda Gordian, která potvrzuje, že se jedná o velmi výnosnou odrůdu s krátkým stéblem. Hodí se i do suchých podmínek a obecně pro celou oblast pěstování ozimé pšenice v ČR,“ pokračoval zástupce společnosti BOR. Nakonec Ing. Štípek připomněl i loňskou novinku WPB Calgary, která se řadí spíše do sortimentu krmné pšenice. Špičková produktivita klasu na krátkém stéble s enormně zdravým listem a vhodnost pro pozdní setí jsou dost silnými argumenty pro výběr na nejedno pole, věří Ing. Štípek.*

Petr Hezký

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *