Komise EU rozhodne o možnosti vývozu brambor z České republiky

Zrušení zákazu vývozu českých brambor do Evropské unie, který byl vydán kvůli výskytu bakteriální kroužkovitosti, by mohly napomoci závěry komise, která v druhé polovině ledna navštívila Českou republiku.

Jak novináře informoval ing. František Novák, předseda Ústředního bramborářského svazu ČR (ÚBS), cílem její návštěvy byla kontrola stavu a úrovně dodržování fytokaranténních předpisů. Komisaři navštívili producenty i zpracovatele brambor, pracoviště Státní rostlinolékařské správy (SRS), diskutovali s odborníky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Výzkumného ústavu bramborářského atd.
Při prezentaci předběžných závěrů mise 26. ledna komisaři konstatovali, že Česká republika dosáhla pokroku především v oblasti vnitřních předpisů. Ocenila také spolupráci se SRS a ÚBS. Upozornila však na nejednotnost uplatňování předpisů v jednotlivých okresech republiky. Na oficiální písemné hodnocení komise si však budeme muset ještě počkat. Do měsíce by měla být české straně zaslána zpráva k připomínkování a teprve poté bude zpracována definitivní zpráva, na jejímž základě fytosanitární výbor EU rozhodně o tom, zda bude České republice povolen vývoz brambor do zemí Evropské unie.
Po jednání předsednictva ÚBS však ing. Novák poukázal na to, že se s komisaři nesetkal nikdo z vrcholných představitelů našeho ministerstva zemědělství. „Považujme to za naprosté podcenění této záležitosti, uvedl Novák.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *