Když se splní dětský sen

Již jako dítě snil Václav Nosek z Kestřan na Písecku o tom, že jednou bude podnikat v zemědělství. A za svým snem šel. Mezi ceněné dárky nepatřily ani tak hračky jako Rukověť agronoma či jiné odborné publikace. Když jeho starší bratr studoval vysokou zemědělskou školu, listoval si ve chvílích volna v jeho skriptech. Není proto divu, že se mu dětské sny a představy splnily, a to měrou vrchovatou. V posledních čtyřech letech vozí pravidelně domů vavříny ze soutěží Zemědělec roku, v minulém ročníku se stal nejlepším Mladým farmářem v republice a navíc nejlepším zemědělcem v Jihočeském kraji.

Společnost Noragros vznikla teprve v roce 2007. Za deset let z ní majitel vybudoval farmu ověnčenou tituly, které by mu mohly závidět věhlasnější zemědělské firmy s historií mnohonásobně delší. Firma obdělává přibližně 470 hektarů orné půdy, asi na jedné třetině výměry pěstuje řepku, na druhé třetině pšenici a o poslední třetinu se dělí ozimý ječmen, oves nahý a jetel nachový. Ten má v úzkém osevním postupu příznivý vliv na půdu, navíc splňuje podmínky greeningu.

„Do roku 2007, kdy vznikla naše společnost, jsem obhospodařoval jako fyzická osoba asi čtyřicet hektarů orné půdy,“ vzpomíná jednatel. „V roce 2006 zde ukončil činnost místní zemědělský podnik, a tak jsem začal postupně oslovovat vlastníky půdy, ti mi dali důvěru a pozemky mi postupně pronajali. Začal jsem od nuly, jen se svým malým kapitálem a bez jakéhokoliv zázemí, proto i několik prvních let hospodařila společnost jen za pomoci služeb. Zlom nastal v roce 2011, kdy jsem koupil starší zemědělský areál, zkompletoval vlastní strojový park, zaměstnal dva pracovníky a s tímto zázemím jsme začali dělat všechno vlastními silami. Dnes jsme naprosto technicky soběstační, máme veškeré nezbytné stroje i vlastní areál s posklizňovou linkou a skladovacími kapacitami. S veškerou technikou pracují jen dva zaměstnanci, na vše ostatní a třetím do party, i když jen na částečný úvazek, jsem já. Mým největším koníčkem je agronomie, když je ale třeba, zaskočím i jinde. Kromě agronomie na mě spočívá veškerá administrativa, obchody, evidence, pozemky a dotace.“*

Celou reportáž naleznete v Zemědělci č. 9.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *