Každé pole žádá své odrůdy řepky

Osivářské firmy nabízejí rozmanitou paletu odrůd řepky ozimé, ve které není mnohdy snadné se zorientovat. Snahou šlechtění je reagovat na aktuální problémy na polích, vyšlechtit výkonné materiály dosahující uspokojivých vysokých výnosů v široké škále podmínek, ale také přinést trhu odrůdy zaměřené na extrémnější pěstební podmínky.

S každou novou vyšlechtěnou generací jsou nabízeny výkonnější materiály ve výnosu, uvádí se v průměru o 1 až 1,5 %. Vedle samotného výnosu se šlechtění zaměřuje také na zlepšení zdravotnímu stavu i dalších kvalitativních parametrů produkce. Tento proces vede mimo jiné osivářské firmy ke zkracování intervalu životnosti odrůd na trhu. Dříve znal pěstitel svoji odrůdu po letech pěstování do detailu a byl s ní tak v podstatně užším kontaktu. Na základě vlastních zkušeností věděl, co od své odrůdy může očekávat, na co se zaměřit, co neopomenout. Z tohoto pohledu je dnešní výběr odrůdy řepky o něco riskantnější a je potřeba se řídit především zkušenostmi jiných. Vlastnost odrůdy, která může být velkou předností v jednom roce, se může v roce následném odrazit v relativním poklesu úrody. Ať už se jedná o rychlost vývoje na podzim nebo počátku startu vegetace rostlin v jarním období, či například požadavky ve výživě. Při skladbě portfolia řepky ozimé se ve společnosti Syngenta snažíme pokrýt potřeby nejen těch pěstitelů, kteří hledají nejnovější materiály, ale i těch, kteří se s našimi odrůdami tzv. sžili, nebo například upřednostňují kvality liniových odrůd. Neopomínáme rovněž segment odrůd do lokalit, kde je pěstování řepky značně problematičtější z důvodu výskytu nádorovitosti košťálovin.

SY Iowa

SY Iowa je  robustní hybrid se střední výškou (154 cm) a s velmi dobrou odolností k vyzimování. Pokud si pěstitel vybere odrůdu SY Iowa, získává velice vitální hybrid s rychlým startem na podzim i na jaře. SY Iowa je hybrid vhodný i pro podmínky minimalizace. Doporučujeme podzimní aplikaci růstového regulátoru.

Odrůda SY Iowa má vynikající odolnost proti fomě (nositel genu RLM 7), velmi dobrou odolnost proti hlízence. Jde o středně raný hybrid s vysokým výnosem, prokázaným v různých podmínkách a lokalitách v České republice i v Evropě. Výsledky registračních pokusů prokázaly stabilní výnos ve srovnání s kontrolami (Německo 111%, Polsko 115%, Dánsko 107%). Velmi dobré výnosy se potvrdily i ve stresových podmínkách Slovenska.

SY Florida

SY Florida je vitální hybrid spadající do velmi úzkého sortimentu raných odrůd. Mimo jiné odrůdu SY Florida poznáte podle toho, že bude ta první, která bude na jaře nakvétat. Výškově je srovnatelná s ostatními nabízenými hybridy, ale co do robustnosti si nezadá se známým SY Harnasem. SY Florida obsahuje nadstandardní hladinu omega-3 mastných kyselin. Výnosové kvality této odrůdy byly potvrzeny v maloparcelkových pokusech společnosti SPZO. V pokusech i provozu vykazuje dobré odolnosti proti chorobám, jako je foma, hlízenka, cylindrosporium i verticilium. Pokud nestihnete v pozdním létě zasít včas, je hybrid SY Florida i zde pravou volbou.

SY Harnas

SY Harnas je středně raný hybrid, který si vydobyl své místo na trhu. Byl prověřen i v podmínkách suchých oblastech, kde si umí „sáhnout“ pro vláhu díky své mohutné kořenové soustavě, tak i v podmínkách těžších půd a vlhka, kde prokázal svoji výkonnost. O tom svědčí pozitivní zpětná vazba od našich zákazníků. Boční větve jsou dlouhé s velmi dobrým nasazením šešulí, což je základ pro vysoký výnos semene i oleje. Pokud bychom měli uvést, co odrůdu SY Harnas jasně specifikuje, je to vysoký výnos, vysoká odolnost proti suchu, dále možnost využití jeho potenciálu i v podmínkách písčitých půd, dobrá odolnost proti chorobám, vyzimování a poléhání díky silnému stonku. Vzhledem k rychlejšímu růstu na podzim doporučujeme termín setí ve druhé polovině agrotechnického termínu. Tento hybrid lze doporučit do všech pěstitelských oblastí, velice dobře reaguje na navýšení intenzity vstupů, ale výborných výsledků dosahuje v problematických oblastech s omezenou dostupností vody. Lze jej doporučit i do podmínek minimalizace.

SY Cassidy

Lety prověřená klasika v podobě SY Cassidy nebude chybět ani letos. Velice dobře tento středně raný hybrid znají pěstitelé, kteří ho mají vyzkoušený v pozdním termínu setí. V tomto případě se doplňuje s odrůdou SY Florida – obě odrůdy jsou velmi vhodné i pro pozdní setí, ale jedna je raná a jedna středně pozdní. SY Cassidy má nadprůměrnou odolností proti fomovému černání stonku, černi řepkové, plísni šedé a dobrou odolnost vůči sklerotiniové hnilobě. Nemá specifické požadavky pro pěstování. Doporučujeme podzimní regulaci.

SY Saveo

Sy Saveo je prověřený, středně vysoký hybrid s mohutnějším kořenovým systémem. Odrůda, kterou upřednostní především pěstitelé vyžadující vysokou olejnatost semene. Velmi dobře reaguje na navýšení intenzity vstupů. Doporučujeme jej sít v druhé polovině agrotechnického termínu z důvodu rychlejšího počátečního růstu na podzim.

SY Alibaba

SY Alibaba je výkonnější nástupce dobře známého hybridu SY Alister. Vedle geneticky podmíněné odolnosti nádorovitosti košťálovin vykazuje tato odrůda dobrou odolnost proti fomě. Jde o hybrid nižšího vzrůstu, i díky čemuž velice dobře odolává poléhání. Svoje výkony potvrzuje především na infikovaných pozemcích. Ale i na „zdravých“ pozemcích si vede skvěle a podává výnos srovnatelný s klasickými materiály. SY Alibaba díky pomalejšímu startu na podzim nevyžaduje zásah růstovým regulátorem a je možný osev i v ranějších termínech.

Vapiano

Ačkoli segment linií každoročně ustupuje hybridům, nezapomínáme ani na jejich skalní příznivce. Jsou vhodné nejen pro pěstitele, kteří mají problém se sklizní mohutnějšího porostu hybridu, ale stále existují oblasti, kde se linie výnosem hybridům vyrovnají, a to především ve výnosu oleje. Pro Vapino je typický nižší a robustní vzrůst, pevný stonek a husté nasazení šešulí. Toto ve spojitosti s mohutným kořenovým systémem jí dává základ pro velmi dobrou odolnost k poléhání před sklizní, ale především pro vysokou odolnost vůči suchu. Vapiano plně nahrazuje sortiment linií, kterými bývaly NK Grandia a NK Morse.

Všechny naše odrůdy prezentujeme na mnoha polních přehlídkách samozřejmě včetně Syngenta polních dnů, kde máte možnost s námi prodiskutovat vhodnost zvažované odrůdy do vašich podmínek. Mimo to také novinku v podobě nové fungicidní ochrany řepky v době květu v podobě nového člena Amistar rodiny – novinky Amistar Gold.*

RNDr. Ondřej Skala

Syngenta Czech

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *