Archiv pro rubriku: Zelenina

Filtr

Nové výzvy pro zelináře

Rok 2020 se zařadil do série roků, které zelinářům přinesly velké výzvy, a to jak po pěstitelské stránce, tak i v oblasti cen a odbytu zeleniny na trhu. Navíc se k tradičním faktorům v tomto roce přidala i pandemie onemocnění COVID-19 a související opatření proti šíření tohoto onemocnění, která otřásla...

Kategorie: Zelenina

V době krize se méně plýtvá potravinami

Na přelomu června a července 2020 se čeští vědci ve spolupráci se společností MEDIAN podíleli na sociologickém průzkumu na téma vztahu k jídlu během pandemie covid-19, uvedla to v tiskové zprávě Ing. Radoslava Kvasničková z Centra strukturní a funkční genomiky rostlin. Na výzkumu, který podpořil program Akademie věd ČR Potraviny...

Kategorie: Ovoce, Zelenina

Velký důraz na důvěru zákazníků

Začátek roku je tradičně spjatý se setkáváním pěstitelů zeleniny. Na konci ledna uspořádala Zelinářská Unie Čech a Moravy akci, kde producenti mluvili o aktuálních problémech odvětví mezi sebou, ale i se zástupci státních orgánů a organizací. Jedním z hlavních témat bylo zaměření se na přání a potřeby zákazníků, především těch...

Kategorie: Konference, Zelenina

Výzva pro studenty, aby pomohli firmám v zemědělství a lesnictví

Ministerstvo zemědělství a rektoři tří oborově zaměřených univerzit vyzývají studenty, aby se zapojili do prací v zemědělském, potravinářském a lesnickém sektoru a pomohli tak vyřešit nedostatek pracovníků. Příkladem je jarní sadba, kterou obstarávali brigádníci, z nichž řada byla ze zahraničí. Ti ale do Česka vzhledem k opatření kvůli šíření nového...

Kategorie: Agrolesnictví, Agrotechnika, Zelenina

Jaký byl zelinářský rok 2018

Zelenina se v roce 2018 pěstovala na 10 810 hektarech. Mezi nejvýznamnější pěstované druhy patří cibule 1670 ha, hrách zahradní 1585 ha hlávkové zelí 881 ha, různé druhy dýní a tykví 760 ha, mrkev 763 ha a saláty 641 ha. Ve sklenících a fóliovnících se zelenina pěstovala na ploše 70,2...

Kategorie: Zelenina

Osud léčiv v půdě a jejich potenciál kontaminovat zemědělské produkty

Díky pokročilým metodám pro detekci a analýzu mikropolutantů byl v posledních letech zjištěn výskyt léčiv v řadě složek životního prostředí včetně půdního prostředí. Příspěvek Prof. Ing. Radky Kodešové, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze zveřejněný v časopise Úroda si proto klade za cíl odpovědět na některé závažné otázky. Jak...

Kategorie: Půda, Výživa rostlin, Zelenina