Archiv pro rubriku: Významné události

Filtr

Práce výzkumu je žádána v praxi

Ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., podepsal memorandum o vzájemné spolupráci s Danielem Pernerem, majoritním vlastníkem Mlýnu Perner Svijany spol. s r. o. Toto spojení dvou významných subjektů je v souladu i se Zelenou dohodou pro Evropu, jejíž cíle reagují na změnu klimatu...

Kategorie: Významné události

Protesty zemědělců v Německu trvají

Zemědělci v Německu spustili koncem ledna letošního roku sérii protestních akcí, které v různé míře trvají dosud. Poukazovali během nich na řadu věcí, sahajících od nízkých cen potravin v řetězcích přes útoky na zemědělství až po tehdy připravovaný problematický zákon o ochraně hmyzu. Připomínali také setrvalý pokles počtu německých zemědělců...

Kategorie: Významné události

Ramsarská úmluva o mokřadech slaví půl století

Ramsarská úmluva, celým názvem Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, byla uzavřena přesně před půlstoletím, 2. února 1971 v iránském městě Ramsar. Smlouva byla podepsána zástupci 18 států a vstoupila v platnost 21. 12. 1975. První země, které v roce 1975 zahrnuly Ramsarskou úmluvu do...

Kategorie: Významné události

Práci rostlinolékařů představí výstava Lékaři rostlin

Kam až sahá práce rostlinolékařů a jak moc jsou na ní závislé naše životy, přiblíží hlavní výstava sezony Lékaři rostlin. Pacientem lékaře je člověk, pacientem veterináře je zvíře, pacientem rostlinolékaře je rostlina - je motto výstavy, kterou si návštěvníci mohou prohlédnout od 2. října 2020 v Národním zemědělském muzeu v...

Kategorie: Ochrana rostlin, Významné události

Zrodila se Lidea. Dokončenou fúzí firem Euralis Semences a Caussade Semences Group

Tisková zpráva z 1. září, 2020. Fúze společností Euralis Semences a Caussade Semences Group nabyla platnosti dnešním dnem 1. září 2020 a vyústila ke vzniku firmy Lidea. Cílem tohoto nového subjektu, který se již nachází v celosvětovém žebříčku deseti top 10 firem v oblasti osiv, je dosáhnout vedoucích pozic v...

Kategorie: Komerční prezentace, Významné události

Nobelista Nurse obdrží titul honoris causa

Mendelova univerzita v Brně udělí čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa anglickému genetikovi, buněčnému biologovi a profesorovi mikrobiologie Siru Paulovi Maximu Nurse. Britský vědec je mimo jiné držitelem Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu za rok 2001 za objevy klíčových regulátorů buněčného cyklu. Slavnostní obřad proběhne v prostorách auly Mendelovy...

Kategorie: Významné osobnosti, Významné události