Archiv pro rubriku: Výživa rostlin

Filtr

Podmínky využití kalů ve výživě rostlin

Aplikace kalů z čističek odpadních vod na zemědělskou půdu, poskytuje zemědělským podnikům výhody na straně jedné, ale na straně druhé ze jsou určitá úskalí. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sleduje kvalitu a především obsah nežádoucích látek. Kaly pak mohou být cenným zdrojem prvků pro rostliny.

Kategorie: Výživa rostlin

Nové postupy v hnojení rostlin ve vztahu ke změně klimatu

Průběh počasí s častými jarními přísušky v posledních letech upozornil na řadu problémů v uplatňovaných systémech hnojení rostlin, které bude třeba při obdobných povětrnostních podmínkách v příštích letech řešit. Dosud běžně používané postupy v hnojení budeme postupně inovovat a mnohem více se zaměříme kromě výživy rostlin také na vliv aplikace...

Kategorie: Agrotechnika, Výživa rostlin

Doplňková závlaha významně ovlivňuje výnos a půdní úrodnost

Dlouhodobé vegetační zkoušky ÚKZÚZ v oblasti jižní Moravy prokázaly pozitivní vliv závlahy na výnosy brambor a jarního ječmene. Pozitivní vliv má i na účinnost hnojení a udržuje vyšší hodnoty výměnné půdní reakce. Polní stacionární zkouška ÚKZÚZ, založená v roce 1977 na zkušební stanici Lednice, je zaměřena na získávání dlouhodobých poznatků...

Kategorie: Agrotechnika, Výživa rostlin

Precizní aplikace tekutých organických hnojiv do brambor

Účinnost minerálních hnojiv je rychlá, ale závislá na dostupnosti vláhy v půdě. Větší hnojivý účinek při nedostatku vláhy vykazují tekutá organická hnojiva dodávající pozvolně uvolnitelnou komplexní výživu. Aplikace tekutých organických hnojiv je zpravidla nastavena uniformní dávkou (neměnnou v průběhu aplikace) na plochu a přívod dusíku a dalších živin je odhadován z normativů složení.

Kategorie: Okopaniny, Výživa rostlin

Jak se hnojil mák v minulosti a jak hnojíme nyní?

V českých zemích má pěstování máku setého více než tisíciletou tradici. Historicky byl mák setý pěstován a využíván primárně jako olejnina, potravina. V současné době se v České republice pěstují téměř výlučně odrůdy potravinářského typu máku. ČR patří k nejvýznamnějším pěstitelům máku nejen v evropském, ale i světovém měřítku. Přesto...

Kategorie: Olejniny, Výživa rostlin

Ve výživě je co zlepšovat

Dlouhodobý stav zemědělské půdy nelze označit za uspokojivý. Současný systém hospodaření zaměřený především na ekonomický přínos každé plodiny v osevním postupu značně redukuje spektrum pěstovaných plodin. Přitom střídání plodin je důležitým intenzifikačním faktorem i z pohledu půdní úrodnosti. Dokonce jej někteří odborníci označují za klíčový. Střídáním plodin se ovšem nemyslí...

Kategorie: Konference, Výživa rostlin

Hovořili o nové legislativě k hnojivům

Seminář k novému nařízení (EU) 2019/1009 o dodávání hnojivých výrobků EU na trh proběhl minulý týden na Ministerstvu zemědělství. Nová legislativa stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003.

Kategorie: Výživa rostlin

Perspektivy využití inhibitorů ureázy a inhibitorů nitrifikace

Příspěvek pro časopis Úroda zpracovaný odborníky z České zemědělské univerzity v Praze vznikl jako reakce na dotazy specialistů ze zemědělské praxe a dále na připravovaná legislativní opatření pro používání N hnojiv. Na základě řady literárních pramenů se autoři pokusili o objektivní hodnocení, i s aspektem na ochranu životního prostředí. Článek...

Kategorie: Výživa rostlin

Vliv zapravování digestátu do půdy na výnosy

Digestát je zbytkovým produktem anaerobní digesce vstupních surovin při výrobě bioplynu. Při samotné digesci je přibližně 20 až 95 % organické hmoty odstraněno. Zbytková organická hmota je hůře rozložitelnou organickou hmotou, a proto je digestát spíše minerálním hnojivem než organickým s dominantním obohacením půdy o dusík.

Kategorie: Půda, Výživa rostlin