Archiv pro rubriku: Výživa rostlin

Filtr

Polní hnojiště prospívají ptactvu

Ze zemědělské krajiny, kde dominují velké a intenzivně obdělávané lány, výrazně mizí mnohé nezemědělské biotopy. Jsou podstatné pro biodiverzitu zemědělské krajiny, která v posledních dekádách strmě ubývá. V takovém typu krajiny tak nabývají na důležitosti mnohá zatím přehlížená stanoviště, jako jsou kupky hnoje, které mohou výrazně přispívat ke zvyšování pestrosti zemědělské krajiny....

Kategorie: Nezařazené, Výživa rostlin

Na konferenci hovořili o moderních metodách hnojení

Také v letošním roce proběhla konference Racionální použití hnojiv, kterou pořádá Česká zemědělská univerzita. Vzhledem k platným omezením proběhl 26. ročník pouze online. Zaměřena byla na nové trendy ve vývoji a aplikaci hnojiv, a to ve vztahu k plánům na redukci úniku živin a celkového hnojení, které na začátku roku...

Kategorie: Výživa rostlin

Inovace technologie racionálního hnojení cukrové řepy

Cukrová řepa se vyznačuje dlouhou vegetační dobou a vyššími nároky na výživu. Limitující ve výživě rostlin je převážně dusík a také síra. Tyto živiny jsou v půdě značně mobilní a není vhodné je dodávat předzásobně. V užívaných postupech hnojení dusíkem v plné dávce před setím cukrovky dochází k nižšímu využití aplikovaného dusíku rostlinami.

Kategorie: Okopaniny, Výživa rostlin

Setrvaný rozvoj jako klíč k úspěchu

Každá firma má svůj příběh. U společnosti BioAktiv CZ s. r. o. se píše od roku 2011, kdy se čeští zákazníci začali setkávat s produkty německé firmy BioAktiv-Pulver Produktions und Vertriebs GmbH. Na tuzemský trh je přivedl majitel společnosti BA Tomáš Dolejš díky studijnímu pobytu ve Velké Británii, kde se...

Kategorie: Půda, Výživa rostlin

Vliv agrochemických vlastností půd na výnos ozimé řepky

Agrochemické vlastnosti půd, zejména zásoba přístupných živin (P, K, Mg, Ca) a výměnná půdní reakce (pH půdy), patří k významným faktorům ovlivňujícím výnosy plodin, kvalitu zemědělské produkce, půdní vlastnosti a mnohé další. Variabilita agrochemických půdních vlastností na jednotlivých půdních blocích je jedním ze základních faktorů určujících hraniční podmínky pro pěstování...

Kategorie: Výživa rostlin

Vliv pH na funkci půdy – živí nás kolabující tlouštík, nebo zdravý atlet?

Optimální pH je v půdě, stejně jako u člověka, jedním z hlavních faktorů, které určují její zdraví a vitalitu! Příklad může být člověk s cukrovkou. Při zvýšení obsahu cukru v krvi se sníží pH v těle, což naruší ostatní chemické procesy a z toho vychází další negativní následky: žízeň, odvodnění,...

Kategorie: Komerční prezentace, Půda, Výživa rostlin