Archiv pro rubriku: Výživa rostlin

Filtr

Působení živin v ochraně rostlin

Výživa a ochrana rostlin byly v zemědělské praxi i výzkumu v nedávných letech považovány za samostatné disciplíny. V posledních letech se však začínají významně prolínat. Přispívají k tomu nejen kroky vedoucí k omezení některých pesticidů, zejména z důvodu ochrany životního prostředí, lepší kvality produkce (např. potravin), ale také nové vědecké...

Kategorie: Ochrana rostlin, Výživa rostlin

Chytrá a efektivní výživa rostlin v jarním období

Naším cílem je hledat pro naše zákazníky nová řešení ve výživě a způsoby, jak reagovat na rychlý vývoj v rostlinné a živočišné výrobě. Pomáháme tím rozvíjet klasickou agrotechniku k lepší efektivitě a stabilní ekonomice. Využíváme nejnovější trendy a inovativní postupy a naše produkty z řady BioAktiv, AktiCalc, AktiFer a Akti...

Kategorie: Komerční prezentace, Půda, Výživa rostlin

Kvalitní výživa je základem bohaté sklizně

Únor je ideálním obdobím na přípravu dlouhodobé výživové strategie, která navazuje na standardní agrotechniku a zároveň bere v potaz i různé nečekané situace, které mohou v průběhu jara nastat. Poslední roky nám ukázaly, že počasí dokáže být velmi proměnlivé. Brzké teplejší jaro může přerušit mráz poškozující intenzivně vegetující porosty. Sucho...

Kategorie: Komerční prezentace, Půda, Výživa rostlin

Polní hnojiště prospívají ptactvu

Ze zemědělské krajiny, kde dominují velké a intenzivně obdělávané lány, výrazně mizí mnohé nezemědělské biotopy. Jsou podstatné pro biodiverzitu zemědělské krajiny, která v posledních dekádách strmě ubývá. V takovém typu krajiny tak nabývají na důležitosti mnohá zatím přehlížená stanoviště, jako jsou kupky hnoje, které mohou výrazně přispívat ke zvyšování pestrosti zemědělské krajiny....

Kategorie: Nezařazené, Výživa rostlin

Na konferenci hovořili o moderních metodách hnojení

Také v letošním roce proběhla konference Racionální použití hnojiv, kterou pořádá Česká zemědělská univerzita. Vzhledem k platným omezením proběhl 26. ročník pouze online. Zaměřena byla na nové trendy ve vývoji a aplikaci hnojiv, a to ve vztahu k plánům na redukci úniku živin a celkového hnojení, které na začátku roku...

Kategorie: Výživa rostlin

Inovace technologie racionálního hnojení cukrové řepy

Cukrová řepa se vyznačuje dlouhou vegetační dobou a vyššími nároky na výživu. Limitující ve výživě rostlin je převážně dusík a také síra. Tyto živiny jsou v půdě značně mobilní a není vhodné je dodávat předzásobně. V užívaných postupech hnojení dusíkem v plné dávce před setím cukrovky dochází k nižšímu využití aplikovaného dusíku rostlinami.

Kategorie: Okopaniny, Výživa rostlin

Setrvaný rozvoj jako klíč k úspěchu

Každá firma má svůj příběh. U společnosti BioAktiv CZ s. r. o. se píše od roku 2011, kdy se čeští zákazníci začali setkávat s produkty německé firmy BioAktiv-Pulver Produktions und Vertriebs GmbH. Na tuzemský trh je přivedl majitel společnosti BA Tomáš Dolejš díky studijnímu pobytu ve Velké Británii, kde se...

Kategorie: Půda, Výživa rostlin