Archiv pro rubriku: Výživa rostlin

Filtr

Bude zakázáno přihnojování močovinou?

Vzhledem k riziku emisí amoniaku je v některých zemích EU hnojení močovinou bez inhibitoru ureázy nebo zapravení do půdy zakázané. Podobné nařízení se nyní připravuje také u nás. Přitom aplikace močoviny na půdu před deštěm (5 mm a více) patří mezi nejefektivnější způsoby hnojení dusíkem s minimálním rizikem znečištění ovzduší.

Kategorie: Výživa rostlin

Emise po aplikaci kejdy a digestátu

Statková a organická hnojiva jsou cenným zdrojem živin, stopových prvků a organických látek a jejich pravidelná aplikace na půdu je jedním z předpokladů dlouhodobě udržitelné úrodnosti půd. Má však i negativní stránky vyplývající především ze znečištění ovzduší emisemi NH3 a NOx.

Kategorie: Výživa rostlin

Jarní ječmen nesmí strádat

S ohledem na krátkou vegetační dobu jarního ječmene je výživa této plodiny rozhodující pro její konečný výnos. U zrna zpracovávaného na slad je výživa důležitá i kvůli sladovnické jakosti. Pro zdárný vývoj potřebují rostliny všechny základní prvky. Asi nejtěžší z pohledu agronomů je určení celkové dávky dusíku i kvůli povětrnostním...

Kategorie: Agrotechnika, Obilniny, Výživa rostlin

Zásoba dusíku v půdě a její vlhkost na začátku jara

Na začátku letošního jara zůstává stále vysoké relativní nasycení půdního profilu do hloubky jednoho metru vodou, které je na většině území vyšší než 90 % (zdroj: Intersucho). To komplikuje přihnojení ozimů dusíkem, kde po přejezdu aplikační techniky může docházet k poškození půdy a zároveň hrozí riziko ztrát dusíku z půdy...

Kategorie: Výživa rostlin

Využití zeolitů pro zlepšení výživy rostlin

Zeolity jsou minerály, které je možné, díky jejich specifickým vlastnostem, využívat v mnoha odvětvích, včetně zemědělství. V posledních letech roste zájem o zeolity nejen pro výzkumné účely, ale především pro praktické uplatnění. Díky svým jedinečným fyzikálním a chemickým vlastnostem (vysoká sorpční schopnost, iontová selektivita, vododržnost, strukturní a tepelná stabilita) je lze...

Kategorie: Výživa rostlin