Archiv pro rubriku: Výživa rostlin

Filtr

Zacíleno na půdní organickou hmotu

Jubilejní 25. konference Racionální použití hnojiv se v letošním roce zaměřila na půdní organickou hmotu jako jeden ze základních prvků tvořící půdní úrodnost. Pro zachování půdní úrodnosti mají nezastupitelnou úlohu statková a organická hnojiva. Je ale důležité si uvědomit, že různá statková a organická hnojiva mají různou hodnotu a stále...

Kategorie: Půda, Výživa rostlin

Aplikovat sedimenty na půdu – ano, či ne?

Půda je neobnovitelný přírodní zdroj charakteristický svou pomalou tvorbou, udává se, že jeden centimetr půdy se v našich klimatických podmínkách tvoří v průměru 100 let. Proto je důležitá kontrola látek, které se aplikují do půdy, zejména pokud se u nich předpokládá negativní vliv.

Kategorie: Výživa rostlin

Faktory ovlivňující přeměny při uložení hnoje

Chlévský hnůj svými vlastnostmi přispívá ke zvýšení úrodnosti zemědělských půd a příznivě působí na výnos pěstovaných plodin. Dlouhodobě je nenahraditelným hnojivem, o čemž svědčí dlouhodobé i krátkodobé pokusy a především zemědělská praxe. Přestože používáme jednotný termín hnůj (příp. chlévský hnůj), jeho kvalita bývá rozdílná. Velký vliv má zejména správné uložení...

Kategorie: Výživa rostlin

Význam podzimní a jarní podpory odnoží ozimé pšenice

Ozimá pšenice je u nás stále nejpěstovanější tržní plodinou. Nejistý vývoj srážek a teplotní výkyvy však komplikují agrotechnické zásahy při jejím pěstování. Existují sice poměrně výrazné odrůdové rozdíly v odolnosti proti vyzimování a ve schopnosti tvořit odnože. K dispozici je také možnost aplikace přípravků, které mohou výrazně ovlivnit růst kořenů,...

Kategorie: Obiloviny, Výživa rostlin

Nová řada hnojiv Forte

Společnost AGRA GROUP a. s. prezentovala na zemědělské výstavě Naše pole novou řadu hnojiv Forte. První část těchto hnojiv představili již v loňském roce. Jednalo se o hnojiva postavená do horších suchých podmínek, kdy mají rostliny nevhodné podmínky pro příjem živin. Obsahují antistresovou složku betain, jež pomáhá živiny využít. V...

Kategorie: Výživa rostlin

Výživa a hnojení ozimé pšenice

Aplikace minerálních a statkových hnojiv do půdy zaznamenala v poslední době značnou redukci. Aplikace především fosforečných a draselných hnojiv se dnes nachází na úrovni přelomu 50. a 60. let 20. stol. (10,8 kg K2O/ha a 13,6 kg P2O5/ha). Dostatečný příjem živin a vyrovnaná výživa je základem růstu a tvorby vysokých...

Kategorie: Výživa rostlin

Význam hnojení kompostem

Význam organického hnojení spočívá v jeho kvalitě, množství a způsobu zapravení do půdy. Výběr a kvalita organického hnojení ovlivňuje fyzikální, chemické i biologické vlastnosti půdy, a tím živinný stav pro potřebu rostlin. Přísun organického materiálu může být různý například formou hnoje, kompostu, posklizňových zbytků, slámy či zaorávání meziplodin.

Kategorie: Výživa rostlin

Potřeba vápnění zemědělských půd v ČR

Půdní reakce významně ovlivňuje chemické, fyzikální a biologické půdní vlastnosti, a tím i většinu procesů, které v půdě probíhají. Je obecně známo, že dosažení (udržení) optimálního pH je možné především vápněním. Není to však jediný agrotechnický zásah, kterým můžeme okyselování půd zpomalovat.

Kategorie: Výživa rostlin

Systémy hnojení ve vztahu k nedostatku vody

Dostupnost živin pro rostliny se vždy odvíjí od vláhových a teplotních podmínek v půdě. Ty jsou samozřejmě závislé na počasí a na prostorovém rozmístění půdní hmoty v půdním profilu. Změna povětrnostních podmínek je neovlivnitelný faktor, ale způsob aplikace a místo uložení hnojiva vůči rozmístění rostlin na půdním bloku a prostorové...

Kategorie: Výživa rostlin