Archiv pro rubriku: Výživa rostlin

Filtr

Jarní ječmen nesmí strádat

S ohledem na krátkou vegetační dobu jarního ječmene je výživa této plodiny rozhodující pro její konečný výnos. U zrna zpracovávaného na slad je výživa důležitá i kvůli sladovnické jakosti. Pro zdárný vývoj potřebují rostliny všechny základní prvky. Asi nejtěžší z pohledu agronomů je určení celkové dávky dusíku i kvůli povětrnostním...

Kategorie: Agrotechnika, Obilniny, Výživa rostlin

Zásoba dusíku v půdě a její vlhkost na začátku jara

Na začátku letošního jara zůstává stále vysoké relativní nasycení půdního profilu do hloubky jednoho metru vodou, které je na většině území vyšší než 90 % (zdroj: Intersucho). To komplikuje přihnojení ozimů dusíkem, kde po přejezdu aplikační techniky může docházet k poškození půdy a zároveň hrozí riziko ztrát dusíku z půdy...

Kategorie: Výživa rostlin

Využití zeolitů pro zlepšení výživy rostlin

Zeolity jsou minerály, které je možné, díky jejich specifickým vlastnostem, využívat v mnoha odvětvích, včetně zemědělství. V posledních letech roste zájem o zeolity nejen pro výzkumné účely, ale především pro praktické uplatnění. Díky svým jedinečným fyzikálním a chemickým vlastnostem (vysoká sorpční schopnost, iontová selektivita, vododržnost, strukturní a tepelná stabilita) je lze...

Kategorie: Výživa rostlin

Působení živin v ochraně rostlin

Výživa a ochrana rostlin byly v zemědělské praxi i výzkumu v nedávných letech považovány za samostatné disciplíny. V posledních letech se však začínají významně prolínat. Přispívají k tomu nejen kroky vedoucí k omezení některých pesticidů, zejména z důvodu ochrany životního prostředí, lepší kvality produkce (např. potravin), ale také nové vědecké...

Kategorie: Ochrana rostlin, Výživa rostlin

Chytrá a efektivní výživa rostlin v jarním období

Naším cílem je hledat pro naše zákazníky nová řešení ve výživě a způsoby, jak reagovat na rychlý vývoj v rostlinné a živočišné výrobě. Pomáháme tím rozvíjet klasickou agrotechniku k lepší efektivitě a stabilní ekonomice. Využíváme nejnovější trendy a inovativní postupy a naše produkty z řady BioAktiv, AktiCalc, AktiFer a Akti...

Kategorie: Komerční prezentace, Půda, Výživa rostlin