Archiv pro rubriku: Výživa rostlin

Filtr

Nová řada hnojiv Forte

Společnost AGRA GROUP a. s. prezentovala na zemědělské výstavě Naše pole novou řadu hnojiv Forte. První část těchto hnojiv představili již v loňském roce. Jednalo se o hnojiva postavená do horších suchých podmínek, kdy mají rostliny nevhodné podmínky pro příjem živin. Obsahují antistresovou složku betain, jež pomáhá živiny využít. V...

Kategorie: Výživa rostlin

Výživa a hnojení ozimé pšenice

Aplikace minerálních a statkových hnojiv do půdy zaznamenala v poslední době značnou redukci. Aplikace především fosforečných a draselných hnojiv se dnes nachází na úrovni přelomu 50. a 60. let 20. stol. (10,8 kg K2O/ha a 13,6 kg P2O5/ha). Dostatečný příjem živin a vyrovnaná výživa je základem růstu a tvorby vysokých...

Kategorie: Výživa rostlin

Význam hnojení kompostem

Význam organického hnojení spočívá v jeho kvalitě, množství a způsobu zapravení do půdy. Výběr a kvalita organického hnojení ovlivňuje fyzikální, chemické i biologické vlastnosti půdy, a tím živinný stav pro potřebu rostlin. Přísun organického materiálu může být různý například formou hnoje, kompostu, posklizňových zbytků, slámy či zaorávání meziplodin.

Kategorie: Výživa rostlin

Potřeba vápnění zemědělských půd v ČR

Půdní reakce významně ovlivňuje chemické, fyzikální a biologické půdní vlastnosti, a tím i většinu procesů, které v půdě probíhají. Je obecně známo, že dosažení (udržení) optimálního pH je možné především vápněním. Není to však jediný agrotechnický zásah, kterým můžeme okyselování půd zpomalovat.

Kategorie: Výživa rostlin

Systémy hnojení ve vztahu k nedostatku vody

Dostupnost živin pro rostliny se vždy odvíjí od vláhových a teplotních podmínek v půdě. Ty jsou samozřejmě závislé na počasí a na prostorovém rozmístění půdní hmoty v půdním profilu. Změna povětrnostních podmínek je neovlivnitelný faktor, ale způsob aplikace a místo uložení hnojiva vůči rozmístění rostlin na půdním bloku a prostorové...

Kategorie: Výživa rostlin

V Německu omezují hnojení dusíkem

V Německu prudce klesají prodeje dusíkatých hnojiv. Podle svazu, který sdružuje společnosti ze sektoru ochrany a výživy rostlin, je to důsledek změn legislativy, která výrazně zostřila pravidla pro aplikaci hnojiv. Kromě omezení dávek a termínů musejí tamní zemědělci ve větší míře dokumentovat potřebu hnojení i toky živin v podniku.

Kategorie: Výživa rostlin

Úloha selenu ve výživě brambor

Růst a vývoj rostlin bramboru během vegetace ovlivňuje řada faktorů. Řadu z nich je možné regulovat. Jedním z nich je výživný stav rostlin, který má vliv nejen na příznivý vývoj rostlin během vegetace, ale zároveň i na konečnou kvalitu sklízených hlíz. Hnojení základními živinami je všeobecně známo. Neméně významné, i...

Kategorie: Okopaniny, Výživa rostlin

Plánují recyklaci fosforu z odpadu

Ve Švýcarsku zvažují, že budou získávat fosfor potřebný pro zemědělství z odpadních vod a dalších zdrojů. Uvedla to v časopisu Agrarforschung Schweiz Gabriele Schachermayrová, zástupkyně ředitele spolkového úřadu pro zemědělství. Upozornila, že stát je zcela závislý na importu fosforu, kterým kryje požadavky na hnojení touto živinou. Recyklací lze přitom získat...

Kategorie: Výživa rostlin