Archiv pro rubriku: Výživa rostlin

Filtr

Proč je podzimní růst klíčem k optimálnímu výnosu

Snížení emisí skleníkových plynů a zároveň zvýšení produkce potravin s nižšími vstupy patří k hlavním výzvám, s kterými se bude zemědělství v příští dekádě potýkat. Zemědělci se budou muset ve větší míře soustředit na co nejefektivnější využití živin jak u polních plodin, tak u pícnin, což znamená zajistit rostlinám adekvátní...

Kategorie: Komerční prezentace, Výživa rostlin

Jiný pohled na výživu plodin

Přístup k vápnění by se měl změnit, místo obvyklého melioračního vápnění je lepší aplikovat menší dávky, ale každoročně, zaznělo ve stánku společnosti BioAktiv CZ s. r. o., na výstavě Den zemědělce. Svoje zkušenosti si tam vyměňovala trojice lidí zainteresovaných ve výživě a ochraně rostlin. Je také vhodné ve větší míře...

Kategorie: Výživa rostlin

Vsadil na aplikaci síry

Soukromě hospodařící rolník Petr Mikeš obdělává zhruba 500 ha. Sídlí ve Skramouši na Mělnicku a hospodaří od roku 1995, výměra za tu dobu vzrostla. Zároveň poskytuje služby pro zemědělce, především sklizeň cukrovky. Pozemky se nacházejí většinou v nadmořské výšce 350 m.

Kategorie: Obilniny, Výživa rostlin

Ve hnojení cukrovky je co zlepšovat

Ve hnojení cukrové řepy dusíkem je celá řada námětů na zlepšení. Především by to měla být snaha o větší diferenciaci dávkování na jednotlivá pole, podle zásoby, podle charakteru zimy a ročníku. Při znalosti zásoby dusíku v půdě bychom mohli i omezit jisté přehnojování dané hnojením „na jistotu“. Informuje o tom...

Kategorie: Okopaniny, Výživa rostlin

Hnojení ozimé řepky po vzejití

Řepka je plodina s poměrně velkými nároky na živiny. Většinu živin pro svoji potřebu by měla mít v půdě, jelikož hlavní příjem je prostřednictvím kořenů. Proto je obvykle doporučováno hnojení většinou živin již před výsevem řepky. V letošním roce však moc času na základní hnojení nebylo. Můžeme ohrozit výnos, pokud...

Kategorie: Výživa rostlin

Dobrá výživa chrání porosty

Společnost Lovochemie je tradičním výrobcem hnojiv, která využívají jak zemědělské podniky, tak zahrádkáři a drobní pěstitelé. V posledních letech se v jejím sortimentu objevují nové produkty kombinující více živin. Pěstitelé tak mají možnost řešit nejen základní hnojení makroprvky, ale i listovou výživu. V poslední době také využívají působení některých prvků...

Kategorie: Polní dny, Výživa rostlin

V Nizozemsku chtějí snížit hnojení dusíkem

V Nizozemsku se diskutuje o vyvlastnění zemědělské půdy jako způsobu řešení "dusíkové krize". Ta začala v roce 2019, kdy vláda rozhodla, že se dělá málo proto, aby poklesl vnos dusíku do půdy. Od prvního července platí "dusíkový zákon" který požaduje, aby do roku 2030 byla polovina "na dusík citlivé přírody"...

Kategorie: Výživa rostlin