Archiv pro rubriku: Výživa rostlin

Filtr

Perspektivy využití inhibitorů ureázy a inhibitorů nitrifikace

Příspěvek pro časopis Úroda zpracovaný odborníky z České zemědělské univerzity v Praze vznikl jako reakce na dotazy specialistů ze zemědělské praxe a dále na připravovaná legislativní opatření pro používání N hnojiv. Na základě řady literárních pramenů se autoři pokusili o objektivní hodnocení, i s aspektem na ochranu životního prostředí. Článek...

Kategorie: Výživa rostlin

Vliv hnojení na organickou hmotu v půdách České republiky

Půdní organická hmota je jedním z hlavních faktorů kvality půdy. Její složení i obsah v půdě ovlivňují místní podmínky a antropogenní faktory. Organické a minerální hnojení ovlivňují obsah půdní organické hmoty odlišným způsobem – pravidelná aplikace statkových hnojiv přispívá k akumulaci organického uhlíku v půdě, zatímco samotné minerální hnojení dusíkem...

Kategorie: Výživa rostlin

Hnojení jarního ječmene fosforem na jaře?

Otazník v nadpise článku Ing. Jindřicha Černého, Ph.D., a kolektivu z České zemědělské univerzity v Praze zveřejněného v časopise Úroda je záměrně. Hnojení jarního ječmene vyvolává mnoho otázek při stanovení dávek a termínů aplikace dusíku, síry, vápníku, mikroprvků, tak proč nepřidat ještě jeden otazník u fosforu.

Kategorie: Výživa rostlin

Zacíleno na půdní organickou hmotu

Jubilejní 25. konference Racionální použití hnojiv se v letošním roce zaměřila na půdní organickou hmotu jako jeden ze základních prvků tvořící půdní úrodnost. Pro zachování půdní úrodnosti mají nezastupitelnou úlohu statková a organická hnojiva. Je ale důležité si uvědomit, že různá statková a organická hnojiva mají různou hodnotu a stále...

Kategorie: Půda, Výživa rostlin

Aplikovat sedimenty na půdu – ano, či ne?

Půda je neobnovitelný přírodní zdroj charakteristický svou pomalou tvorbou, udává se, že jeden centimetr půdy se v našich klimatických podmínkách tvoří v průměru 100 let. Proto je důležitá kontrola látek, které se aplikují do půdy, zejména pokud se u nich předpokládá negativní vliv.

Kategorie: Výživa rostlin

Faktory ovlivňující přeměny při uložení hnoje

Chlévský hnůj svými vlastnostmi přispívá ke zvýšení úrodnosti zemědělských půd a příznivě působí na výnos pěstovaných plodin. Dlouhodobě je nenahraditelným hnojivem, o čemž svědčí dlouhodobé i krátkodobé pokusy a především zemědělská praxe. Přestože používáme jednotný termín hnůj (příp. chlévský hnůj), jeho kvalita bývá rozdílná. Velký vliv má zejména správné uložení...

Kategorie: Výživa rostlin

Význam podzimní a jarní podpory odnoží ozimé pšenice

Ozimá pšenice je u nás stále nejpěstovanější tržní plodinou. Nejistý vývoj srážek a teplotní výkyvy však komplikují agrotechnické zásahy při jejím pěstování. Existují sice poměrně výrazné odrůdové rozdíly v odolnosti proti vyzimování a ve schopnosti tvořit odnože. K dispozici je také možnost aplikace přípravků, které mohou výrazně ovlivnit růst kořenů,...

Kategorie: Obiloviny, Výživa rostlin

Nová řada hnojiv Forte

Společnost AGRA GROUP a. s. prezentovala na zemědělské výstavě Naše pole novou řadu hnojiv Forte. První část těchto hnojiv představili již v loňském roce. Jednalo se o hnojiva postavená do horších suchých podmínek, kdy mají rostliny nevhodné podmínky pro příjem živin. Obsahují antistresovou složku betain, jež pomáhá živiny využít. V...

Kategorie: Výživa rostlin

Výživa a hnojení ozimé pšenice

Aplikace minerálních a statkových hnojiv do půdy zaznamenala v poslední době značnou redukci. Aplikace především fosforečných a draselných hnojiv se dnes nachází na úrovni přelomu 50. a 60. let 20. stol. (10,8 kg K2O/ha a 13,6 kg P2O5/ha). Dostatečný příjem živin a vyrovnaná výživa je základem růstu a tvorby vysokých...

Kategorie: Výživa rostlin