Archiv pro rubriku: Výživa rostlin

Filtr

Čtyři stimulačně-výživové tipy pro ozimé obilniny

Doba se mění a každý zemědělec řeší daleko vyšší odběry živin z půdy, užší střídání plodin, klimatické změny, vyšší tlak chorob a škůdců a zvýšené nároky na ekologii a preciznost. Proto je listová výživa a stimulace součástí základní agrotechniky. Moderní listová výživa není jen o živinách, ale především sofistikovaném řešení...

Kategorie: Komerční prezentace, Výživa rostlin

Zemědělství se mění rychleji

Konference Racionální použití hnojiv, kterou v závěru minulého roku uspořádala online Česká zemědělská univerzita v Praze, se věnovala řadě nových postupů v hnojení. Hovořilo se například o nanohnojivech a roli mikrobiálních biostimulantů ve výživě rostlin, ale také o výhodách moderní techniky. Zajímavé možnosti nabízí zonální aplikace hnojiv a dalších látek.

Kategorie: Výživa rostlin

Listová výživa Agroleaf znamená zdravější rostliny s vyšší produktivitou

Listová výživa představuje jedinečné řešení výživy rostlin v případech, kdy hnojení do půdy není dostatečně účinné, protože kořenový systém nefunguje optimálně a příjem živin kořeny ovlivňují nepříznivé vnější faktory. Hnojiva určená k aplikaci na list jsou také vhodná jako preventivní nástroj, který snižuje riziko zátěže.

Kategorie: Komerční prezentace, Výživa rostlin

Bude zakázáno přihnojování močovinou?

Vzhledem k riziku emisí amoniaku je v některých zemích EU hnojení močovinou bez inhibitoru ureázy nebo zapravení do půdy zakázané. Podobné nařízení se nyní připravuje také u nás. Přitom aplikace močoviny na půdu před deštěm (5 mm a více) patří mezi nejefektivnější způsoby hnojení dusíkem s minimálním rizikem znečištění ovzduší.

Kategorie: Výživa rostlin

Emise po aplikaci kejdy a digestátu

Statková a organická hnojiva jsou cenným zdrojem živin, stopových prvků a organických látek a jejich pravidelná aplikace na půdu je jedním z předpokladů dlouhodobě udržitelné úrodnosti půd. Má však i negativní stránky vyplývající především ze znečištění ovzduší emisemi NH3 a NOx.

Kategorie: Výživa rostlin

Jarní ječmen nesmí strádat

S ohledem na krátkou vegetační dobu jarního ječmene je výživa této plodiny rozhodující pro její konečný výnos. U zrna zpracovávaného na slad je výživa důležitá i kvůli sladovnické jakosti. Pro zdárný vývoj potřebují rostliny všechny základní prvky. Asi nejtěžší z pohledu agronomů je určení celkové dávky dusíku i kvůli povětrnostním...

Kategorie: Agrotechnika, Obilniny, Výživa rostlin

Zásoba dusíku v půdě a její vlhkost na začátku jara

Na začátku letošního jara zůstává stále vysoké relativní nasycení půdního profilu do hloubky jednoho metru vodou, které je na většině území vyšší než 90 % (zdroj: Intersucho). To komplikuje přihnojení ozimů dusíkem, kde po přejezdu aplikační techniky může docházet k poškození půdy a zároveň hrozí riziko ztrát dusíku z půdy...

Kategorie: Výživa rostlin