Archiv pro rubriku: Vinná réva

Filtr

Další tradice založena

Na samém jihu Břeclavska, lemována poli a vinohrady, nad nivou řek Kyjovky a Moravy, se spoustou vinných sklepů a národopisným areálem, leží typická podlužácká obec Tvrdonice, která zachovává bohatým folklorním životem lidové tradice. Tradici vinařství rodu Kosíkových, která byla založena před sto lety v Dolních Bojanovicích a pak pokračovala v...

Kategorie: Vinná réva

Zajímavý produkt z vinohradů

Přibližně polovina moravských a českých pěstitelů vinné révy produkuje hrozny v režimu integrované produkce. Část vinohradů ale patří do plochy, kde jsou uplatňovány zásady ekologického zemědělství. Navazuje pak výroba vína s předponou bio, která výrazně omezuje používání nepůvodních chemických látek ale třeba také cukru k doslazování.

Kategorie: Vinná réva

Vinice ohrožují choroby kmene révy vinné

Moravské a české vinice v souvislosti s klimatickou změnou ohrožuje nový fenomén, kterým jsou choroby kmene révy vinné. Tato onemocnění, mezi něž jako nejznámější patří ESCA, se významně šíří zejména s ohledem na delší periody suchého a teplého počasí střídající se s delšími periodami chladu a vlhka.

Kategorie: Vinná réva

Precizní zemědělství ve vinohradu

Aktuálním otázkám vinohradnictví se věnoval na vinařském semináři, pořádaném společností Bayer s. r. o., prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně. Zaměřil se na šedou hnilobu hroznů, chronickou formu choroby ESCA na listech a hroznech a na metody precizního vinohradnictví.

Kategorie: Vinná réva

Nová biologická ochrana vinné révy

Společnost Bayer uspořádala v Hnanicích, Hustopečích a Dubňanech na jižní Moravě cyklus vinařských seminářů, které měly pěstitele vinné révy upozornit na novinky v oboru. Přednášky se věnovaly novému fungicidu Serenade ASO i portfoliu přípravků na ochranu révy vinné, které společnost Bayer s. r. o. na českém trhu nabízí.

Kategorie: Ochrana rostlin, Vinná réva

Novinky pro ochranu vinohradu

Na jižní Moravě ve Vinařství u kapličky v Zaječí proběhl již pátý ročník vinařského semináře společnosti Belchim Crop Protection. Kromě smutné zprávy o náhlé smrti zakladatele a majitele společnosti Dirka Puttemana se přítomní dozvěděli o pěti nových přípravcích k ochraně vinohradů a dvou nových účinných látkách pro letošní sezónu.

Kategorie: Ochrana rostlin, Vinná réva

Vinařství roku 2017

Vítězem osmého ročníku soutěže Vinařství roku 2017, pořádané Svazem vinařů ČR, se stalo vinařství VÍNO J. STÁVEK. V kategorii střední vinařství uspělo Vinařství Trpělka a Oulehla a v kategorii velké vinařství pak CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice.

Kategorie: Vinná réva

Sledovali kvalitu burčáku

V loňské sezóně inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) prověřili celkem 458 prodejních míst burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu (ČZHM). Laboratorní rozbor prokázal pochybení u sedmi vzorků, přičemž v některých případech vzorek nevyhověl ve více hodnocených znacích.

Kategorie: Vinná réva