Archiv pro rubriku: Včely

Filtr

Insekticidy nejsou jediným rizikem pro opylovače

Rezidua fungicidů a herbicidů se často nachází v pylu a medu. Vzhledem k tomu, že tyto látky nejsou pro opylovače akutně jedovaté, není jejich aplikace do porostů navštěvovaných opylovači legislativně regulována. Přesto tyto látky mohou být pro opylovače nebezpečné. V rámci výzkumu faktorů ovlivňujících kontaminaci opylovačů účinnými látkami fungicidů a...

Kategorie: Včely, Včely

Včely mohou odhalit covid-19

Vědcům v Nizozemsku se podařilo vycvičit včely tak, aby byly schopné rozpoznat vzorky s nákazou covidu-19. S pomocí tohoto hmyzu a jeho dovedností rozpoznávat pachy bude možné zkrátit čekací dobu na výsledky covidových testů na pouhé vteřiny.

Kategorie: Včely

Nová metodika hodnocení rizik pesticidů pro včely pro 21. století

Používání, nepoužívání, ale i případný zákaz určitých pesticidů má své výhody a nevýhody. Ať už je jakýkoliv pesticid povolený nebo později zakázaný, je nejdůležitější mít prokazatelně doloženou nezávadnost nebo naopak škodlivost pro životní prostředí a pro zdraví lidí a zvířat. Jedno je jisté, lépe je problémům předcházet než později řešit...

Kategorie: Včely

Pro a proti používání pesticidů: potřeba nové metodiky hodnocení

Používání skupiny pesticidů označovaných jako prostředky na ochranu rostlin (POR) je spojeno se zvýšenými výnosy a kvalitou produkce rostlinných produktů. Jedním z důležitých faktorů je také vzhled plodin, který je pro většinu spotřebitelů zásadní při výběru v obchodech. Pesticidy jsou hojně používány ve většině sektorů zemědělské produkce, ale i zahrádkáři,...

Kategorie: Včely

O pomůcku proti kleštíku byl zájem

V Olomouci na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v. v. i., proběhl Včelí den. Návštěvníci se seznámili S novými technologiemi chovu včel, s použitím fumigační lampy a prohlédli si porosty genetických zdrojů zelenin a léčivých rostlin.

Kategorie: Včely

Jak chránit včely před prostředky na ochranu rostlin

V minulosti, hlavně v té vzdálenější, docházelo v některých letech k těžkým otravám včel v důsledku aplikace přípravku na ochranu rostlin. V současnosti je situace mnohem lepší než dřív. Otravy si nepřeje nikdo, ale mohou se přihodit. Povolené přípravky jsou klasifikovány podle účinků na včely a některé se nesmí aplikovat...

Kategorie: Včely