Archiv pro rubriku: Travní porosty

Filtr

Polní den na vysočině déšť neohrozil

Účastníci v pořadí již třetího ročníku polního dne MendelGrass 2015 si i přes deštivé počasí prohlédli maloparcelní polní pokusy (travní a jetelotravní porosty, dlouhodobé luční experimenty, trávníkové pokusy, lyzimetry, rychlerostoucí dřeviny, experimenty s ukládáním půdy do klidu, odtoková pole, pokusy s výživou řepky a pšenice), proběhly i odborné přednášky a...

Kategorie: Pícniny, Polní dny, Travní porosty

Pěstování a silážování travních porostů

Na zámku ve Velkých Opatovicích proběhl seminář zaměřený na Technologie pěstování travních a jetelotravních porostů a silážování. Akci uspořádala společnost SEED SERVICE s. r. o. Vysoké Mýto a VOS zemědělců, a. s., Velké Opatovice ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a S. O. S. Skalice nad Svitavou, s. r....

Kategorie: Pícniny, Travní porosty

Od šlechtění k registračním pokusům

Polní pokusy v Troubsku byly zaměřeny na sortiment odrůd vybraných pícnin, energetické plodiny, plodiny pro opylovače, meziplodiny, pokusy s rostlinolékařskou tématikou – insekticidní a herbicidní ošetření různých druhů plodin. Předvedlo se i portfolio odrůd Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., Troubsko a Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., Troubsko.

Kategorie: Pícniny, Polní dny, Přehlídky a semináře, Travní porosty

Tráva jako pastva pro oči i dobytek

Druhý ročník polního dne MendelGrass 2014 prezentoval pokusy a jejich výsledky z oblasti trvalých travních porostů a polních plodin v podmínkách Vysočiny. Účastníci si v rámci akce prohlédli pokusné plochy a dozvěděli se o vývoji agroklimatických podmínek za posledních 112 let nebo o historii Výzkumné stanice pícninářské Vatín.

Kategorie: Pícniny, Polní dny, Travní porosty

Sucho snížilo výnos travních porostů

Suchý průběh vegetace v letošním roce se kromě řady plodin podepsal i na travních porostech. Návštěvníci polního dne šlechtitelské stanice DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice s. r. o. si mohli prohlédnout pokusy s katalogovými směsmi, směsmi s novými odrůdami, hybridy Festulolium i pokusy a školky s novošlechtěním trav a jetele....

Kategorie: Pícniny, Polní dny, Travní porosty