Archiv pro rubriku: Travní porosty

Filtr

Také louky potřebují hnojit

Trvalé luční porosty v České republice jsou většinou nízké kvality a poskytují jen malý výnos. Jednou z hlavních příčin tohoto neuspokojivého stavu je zanedbávání pravidelného hnojení. Často se nerespektuje pravidlo: kolik živin odebereme, tolik jich musíme také vrátit. V tomto případě platí, kolik píce z pozemku odvezeme, tolik živin musíme...

Kategorie: Travní porosty, Výživa rostlin

Luční porosty a minerální hnojení

Hnojení je jedno z nejúčinnějších opatření, jak zvýšit výnosy a v mnoha případech i zlepšit kvalitu sklízené píce. Množství živin v půdě je spjato s celou řadou vlastností porostu. Ovlivňuje nejen růst nadzemních a podzemních částí rostlin, ale i druhové složení a mikrobiální aktivitu v půdě.

Kategorie: Travní porosty

Trávy na semeno by neměly vymizet

Trávy pěstované na semeno jsou stále významnou součástí rostlinné produkce v České republice. Semenářství trav, podobně jako výroba semen jetelovin, je odvětvím s vysokou přidanou hodnotou. Současná výměra činila v roce 2014 necelých devět tisíc hektarů a produkce uznaného osiva dosáhla 6200 tun.

Kategorie: Pícniny, Travní porosty

Ošetřování trvalých travních porostů mulčováním

Trvalé travní porosty představují velice významnou část zemědělské půdy. Hrají nezastupitelnou roli v krajinných ekosystémech, kdy přispívají k retenci vody v krajině a pomáhají omezovat vodní a větrnou erozi. Svým celoročním pokryvem brání degradaci půdy a díky bohatému kořenovému systému trav udržují její správnou strukturu. TTP vytváří přirozené úkryty pro...

Kategorie: Travní porosty

Pampeliška lékařská – problém, nebo součást travních porostů

Pampelišku lékařskou zná skoro každý. Ve starší literatuře je označována jako smetánka lékařská. Lidově také byla pampeliška nazývána jako hadí mlíčí, pampalíšek, pampuliška, plečka obecná, půpava, smetaník aj. Pampeliška lékařská patří mezi běžné vytrvalé druhy z čeledi hnězdnicovitých, se kterým se setkáváme také v trvalých travních porostech.

Kategorie: Ochrana rostlin, Travní porosty

Moderní technologie v Nabočanech

Téměř 90 vystavovatelů, především z řad prodejců zemědělské techniky, majitelů a zástupců odrůd a firem zaměřených na ochranu a výživu plodin, se zúčastnilo výstavy Naše pole, která proběhla v Nabočanech na Chrudimsku. Nechyběly ani vysoké školy a výzkumné ústavy a nabídka regionálních potravin z východních Čech. Celá akce probíhala na...

Kategorie: Naše pole, Obiloviny, Ochrana rostlin, Odrůdy, Olejniny, Pícniny, Polní dny, Půda, Travní porosty, Výživa rostlin